Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Integrál. Co znamená pojem Integrál z kategorie Matematika?

Co to je Integrál? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Integrál

Matematická funkce tvořící součet nebo sumu. Charakterizuje ji určitá plocha či objem, například plocha pod určitou křivkou, vymezená vodorovnou osou x a průběhem této křivky. Pomocí integrálního počtu definujeme plochy, objemy a délky křivek. Už řecký matematik Archimédes se snažil stanovit, integrovat plochu tím, že ji rozdělil na mnoho částí.


Co je to Integrál? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Integrál. Co znamená pojem Integrál z kategorie Matematika?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Integrál se nachází v sekci matematika

Klíčová slova: význam, názvosloví, definice pojmu, odborný výraz, odborné názvosloví, pojem, co znamená, slovo, význam slova, popis, informace, matematika, co je to Integrál?, formulace, termín, wiki, význam pojmu, terminus technicus


Pojem Integrál je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Integrál? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky. Spolu s derivací tvoří dvě hlavní operace matematické analýzy. Pojem integrálu je zobecněním pojmů jako plocha, objem, součet či suma.

Mějme funkci ƒ reálné proměnné x na intervalu [a, b]. Pod pojmem (určitý) integrál rozumíme obsah plochy ve dvojrozměrné rovině, který je omezen grafem funkce ƒ, osou x a svislými přímkami x = a a x = b.

Více informací o pojmu Integrál lze najít v následujících zdrojích

Hledat pojem Integrál ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Integrál na Youtube

Vyhledat heslo Integrál ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Integrál ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Integrál ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Integrál ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Integrál například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní už nejspíš víte co to je Integrál? resp. co to je Integrál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Integrál, odpověď na dotaz co je to Integrál?. Víte např. kdo to je Zůstavitel? Znáte a víte kdo je Papež? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než matematika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?