Co je to?
Výraz, termín, definice slova Integrál. Co znamená odborný pojem Integrál z kategorie Matematika?

Co je to Integrál? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Integrál?

Matematická funkce tvořící součet nebo sumu. Charakterizuje ji určitá plocha či objem, například plocha pod určitou křivkou, vymezená vodorovnou osou x a průběhem této křivky. Pomocí integrálního počtu definujeme plochy, objemy a délky křivek. Už řecký matematik Archimédes se snažil stanovit, integrovat plochu tím, že ji rozdělil na mnoho částí.


Co je to Integrál? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Integrál. Co znamená odborný pojem Integrál z kategorie Matematika?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Integrál můžete sdílet se známými na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Integrál je v kategorii matematika

Klíčová slova: lexikon, přesný význam, přesný výraz, formulace, Integrál, synonymum, význam, popis, názvosloví, co je to Integrál?, definice pojmu, pojem, heslo, odborné názvosloví, wiki, definice, informace, odborný výraz


Pojem Integrál je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Integrál? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky. Spolu s derivací tvoří dvě hlavní operace matematické analýzy. Pojem integrálu je zobecněním pojmů jako plocha, objem, součet či suma.

Mějme funkci ƒ reálné proměnné x na intervalu [a, b]. Pod pojmem (určitý) integrál rozumíme obsah plochy ve dvojrozměrné rovině, který je omezen grafem funkce ƒ, osou x a svislými přímkami x = a a x = b.

Pro další informace o termínu Integrál zkuste tyto odkazy

Najít pojem Integrál ve Wikizdrojích

Najít termín Integrál ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Integrál ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Integrál ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Integrál na Youtube

Hledat slovo Integrál ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Integrál například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Integrál? resp. jaká je definice slova Integrál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Integrál, odpověď na dotaz co je to Integrál?. Víte např. kdo to je Jiří Dienstbier mladší? Znáte a víte kdo je Probošt? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než matematika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?