Co je to?
Definice odborného termínu, slova Integrál. Co znamená pojem Integrál z kategorie Matematika?

Co je to Integrál? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Integrál?

Matematická funkce tvořící součet nebo sumu. Charakterizuje ji určitá plocha či objem, například plocha pod určitou křivkou, vymezená vodorovnou osou x a průběhem této křivky. Pomocí integrálního počtu definujeme plochy, objemy a délky křivek. Už řecký matematik Archimédes se snažil stanovit, integrovat plochu tím, že ji rozdělil na mnoho částí.


Co je to Integrál? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Integrál. Co znamená pojem Integrál z kategorie Matematika?

Uvedené informace jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Integrál můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Integrál je v kategorii Matematika

Klíčová slova: význam, co to je, synonymum, terminus technicus, Matematika, odborný výraz, Matematika, slovo, heslo, význam slova, vysvětlení, pojem, Integrál, wiki, názvosloví, terminologie, přesný výraz, formulace


Pojem Integrál je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Integrál?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky. Spolu s derivací tvoří dvě hlavní operace matematické analýzy. Pojem integrálu je zobecněním pojmů jako plocha, objem, součet či suma.

Mějme funkci ƒ reálné proměnné x na intervalu [a, b]. Pod pojmem (určitý) integrál rozumíme obsah plochy ve dvojrozměrné rovině, který je omezen grafem funkce ƒ, osou x a svislými přímkami x = a a x = b.

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat heslo Integrál ve Wikizdrojích

Hledat pojem Integrál ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Integrál ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Integrál ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Integrál na Google.cz

Vyhledat výraz Integrál ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Integrál například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Integrál? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Integrál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Integrál, odpověď na dotaz co je to Integrál?. Víte např. kdo to je Agraelus? Znáte a víte kdo je Rabín? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Matematika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?