Co je to?
Výraz, termín, definice slova Endemit. Co znamená odborný pojem Endemit z kategorie Příroda?

Co je to Endemit? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Endemit?

Endemit je název pro živočišný nebo rostlinný druh, který se vyskytuje pouze v přesně vymezené konkrétní oblasti a nikde jinde. Na tomto území endemit také vznikl a pouze zde se rozšířil.
Pojmenování bývá využíváno zvláště tam, kde se nějaký druh omezuje na území státu nebo je jeho stanoviště značně omezené.


Co je to Endemit? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Endemit. Co znamená odborný pojem Endemit z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Endemit? s vašimi přáteli na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Endemit je v sekci příroda

Klíčová slova: slovník, terminus technicus, wiki, Endemit, přesný výraz, definice pojmu, odborný výraz, význam slova, co je to Endemit?, názvosloví, význam, vysvětlení, termín, synonymum, slovo, definice, terminologie, pojem


Pojem Endemit je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Endemit? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Endemit, respektive endemicky se vyskytující organismus, je organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. V úvahu se bere pouze přirozený výskyt. Areály výskytu jednotlivých endemitů jsou rozdílné. Někdy se jedná o jednu lokalitu s rozlohou pouze několika m2. Příkladem je třeba lipnice jesenická (Poa riphaea) či zvonek jesenický (Campanula gelida) na Petrových kamenech v Jeseníkách. Endemit vyskytující se na takto malém území se nazývá stenoendemit. Naopak jiné endemity mají areál širší, třeba celé pohoří, ostrov atd. Podle doby vzniku se dělí endemity na paleoendemity a neoendemity.

Pro další informace o termínu Endemit zkuste tyto odkazy

Hledat heslo Endemit ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Endemit ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Endemit ve Wikimedia Commons

Najít slovo Endemit ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Endemit na Youtube

Zkusit najít pojem Endemit ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Endemit například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Endemit? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Endemit? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Endemit, odpověď na dotaz co je to Endemit?. Víte např. kdo to je Ivan Gašparovič? Znáte a víte kdo je Geraint Thomas? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.