Co je to?
Výraz, termín, definice slova Věrnost. Co znamená odborný pojem Věrnost z kategorie Psychologie?

Co je to Věrnost? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Věrnost?

Věrnost je název vlastnosti, který vychází z pojmů věrný a víra, opravdovost, pravdivost. Její podstatou je dodržení určitého slibu, spolehlivosti a pevného vztahu. Nejčastěji se pojem užívá v manželském vztahu, dále v různých myšlenkových nebo programových uskupeních. Tato ctnost je nejdůležitější i pro přátelství.
Věrnost znamená, že se jeden člověk může spolehnout na druhého. V manželství se manželé k věrnosti zavazují slavnostním slibem. Téma věrnosti je podstatou zápletky mnoha uměleckých děl.


Co je to Věrnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Věrnost. Co znamená odborný pojem Věrnost z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Věrnost sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Věrnost je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: informace, význam slova, formulace, přesný výraz, Psychologie, definice, co to je, Věrnost, co je to Věrnost?, slovo, vysvětlení, terminologie, Psychologie, terminus technicus, názvosloví, slovník, odborné názvosloví, popis


Pojem Věrnost je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Věrnost dozvíte následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Věrnost znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost nějakého vztahu, pevné zachovávání slibu či přísahy, případně loajalitu. Užívá se hlavně o vztahu mezi manžely a přáteli, vůči nějaké myšlence, skupině nebo programu a platí jako ctnost. V historii měla velký význam věrnost panovníkovi nebo lennímu pánovi. Opakem věrnosti je nevěra, věrolomnost, případně zrada. V metaforickém smyslu se užívá i o správné a přesné reprodukci („věrnost podoby“).

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít výraz Věrnost na Google.cz

Hledat videa s názvem Věrnost na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Věrnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Věrnost ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Věrnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Věrnost ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Věrnost například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Věrnost? resp. co se skrývá pod slovem Věrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Věrnost, odpověď na dotaz co je to Věrnost?. Víte např. kdo to je Someliér? Znáte a víte kdo je Žid? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Psychologie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.