Co je to?
Definice výrazu Veřejná služba. Co znamená odborný pojem Veřejná služba z kategorie Politika?

Co to je Veřejná služba? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Veřejná služba?

Vláda a složky veřejné správy zajišťují občanům určité služby jako správu území, veřejných financí, vojenskou ochranu apod. Veřejná služba definuje postavení a práci veřejných zaměstnanců, tedy těch, kteří pracují ve státní službě: úředníci ministerstev a správních úřadů, soudci a bezpečnostní sbory (policie, hasiči, vězeňští dozorci), vojáci z povolání.


Co je to Veřejná služba? Význam slova, termín, Definice výrazu Veřejná služba. Co znamená odborný pojem Veřejná služba z kategorie Politika?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Veřejná služba s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Veřejná služba patří do kategorie Politika

Klíčová slova: přesný výraz, odborné názvosloví, terminologie, co je to Veřejná služba?, co znamená, vysvětlení, heslo, lexikon, termín, informace, terminus technicus, názvosloví, definice pojmu, význam pojmu, slovo, Politika, význam, co to je


Pojem Veřejná služba je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Veřejná služba?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Veřejná služba je služba ve veřejném zájmu, kterou poskytuje nebo objednává a financuje či spolufinancuje složka veřejné správy, tedy stát nebo územně-samosprávný celek (v Česku kraj nebo obec). Jejím specifickým znakem je, že pokud by nebyla finančně podporována veřejnými subjekty, nebyla by poskytována na trhu vůbec nebo by byla poskytována v nižší kvalitě či rozsahu. Tento termín je v přímém vztahu ke společenské shodě (většinou vyjádřené ve volbách) na tom, že některé druhy služeb mají být dostupné každému bez ohledu na jeho majetek a příjmy.

Další informační zdroje o slovu Veřejná služba

Vyhledat slovo Veřejná služba ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Veřejná služba na Youtube

Najít slovo Veřejná služba ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Veřejná služba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Veřejná služba ve Wikimedia Commons

Najít výraz Veřejná služba ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Veřejná služba například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Veřejná služba? resp. co označuje slovo Veřejná služba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Veřejná služba, odpověď na dotaz co je to Veřejná služba?. Víte např. kdo to je Kustod? Znáte a víte kdo je Mnich? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Politika). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.