Co je to?
Definice výrazu, termínu Anexe. Co znamená odborný pojem Anexe z kategorie Politika?

Co je Anexe? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Anexe

Anexe znamená připojení území státu k jinému státnímu území. Toto připojení je trvalé a území se tak stane součástí státu a je pod jeho správou. Anexe může být násilná nebo legitimní. Za legitimní je považována v případě, že je výsledkem předcházejícího referenda a je v souladu s právním řádem původního státu.
Pokud je konána na základě jednostranného prohlášení a porušuje státní suverenitu, je při ní použito síly a hrozeb nebo je výsledkem války, pokládá se za agresi.


Co je to Anexe? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Anexe. Co znamená odborný pojem Anexe z kategorie Politika?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Anexe se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Anexe je v kategorii politika

Klíčová slova: pojem, co znamená, přesný význam, co to je, politika, význam slova, definice pojmu, slovo, lexikon, odborný výraz, synonymum, význam pojmu, termín, wiki, názvosloví, odborné názvosloví, co je to Anexe?, politika


Pojem Anexe je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Anexe?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Anexe (latinsky ad-nectere, připojovat) je de iure trvalé připojení (inkorporace) cizího státního území k jinému státnímu celku. Od dočasné vojenské okupace se liší tím, že anektované území se začleňuje do území a správy anektujícího státu.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít frázi Anexe ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat frázi Anexe ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Anexe ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Anexe ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Anexe ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Anexe na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Anexe například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve fulltextu Yahoo.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Anexe? resp. co znamená slovo Anexe? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anexe, odpověď na dotaz co je to Anexe?. Víte např. kdo to je Klára Kolouchová? Znáte a víte kdo je Rachel Carson? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste hledání odborného pojmu Anexe i v jiné kategorii než je sekce politika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?