Co je to?
Odborný výraz, definice slova Skladební dvojice. Co znamená pojem Skladební dvojice z kategorie Český jazyk?

Co je to Skladební dvojice? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Skladební dvojice?

Jako (základní) skladební dvojici označujeme ve větě jednoduché spojení podmětu a přísudku. Podmět označuje, kdo vykonává činnost vyjádřenou v přísudku. Podmět může ve větě "chybět", tj. být nevyjádřený. V takovém případě je zřejmý z kontextu (např. z předchozí věty). Podmět bývá podtržen rovně, přísudek vlnovkou.


Co je to Skladební dvojice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Skladební dvojice. Co znamená pojem Skladební dvojice z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Skladební dvojice sdílejte s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Skladební dvojice je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co znamená, termín, Český jazyk, co to je, slovník, Skladební dvojice, přesný výraz, terminus technicus, wiki, význam pojmu, přesný význam, synonymum, definice pojmu, vysvětlení, informace, lexikon, odborný výraz, formulace


Pojem Skladební dvojice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Skladební dvojice dozvíte následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Skladební dvojice (syntagma) je dvojice holých větných členů, které jsou k sobě vázány syntaktickou závislosti (dominace). Jako syntagma se většinou chápe nepredikativní spojení větných členů, tj. podřadnou syntaktickou frázi/skupinu (viz determinace, rozvitý větný člen). V tomto smyslu není syntagmatem základní skladební dvojice, tj. predikativní spojení podmětu a přísudku, na něž se pak váží ostatní větné členy – větné členy, které rozvíjí jak holé tak několikanásobné a rozvité. Jako např. Voják seděl, kytice voněla, atd.

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít heslo Skladební dvojice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Skladební dvojice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat termín Skladební dvojice ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Skladební dvojice na Google.cz

Najít pojem Skladební dvojice ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skladební dvojice ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Skladební dvojice například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve videích na Youtube, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Skladební dvojice? resp. co se skrývá pod slovem Skladební dvojice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skladební dvojice, odpověď na dotaz co je to Skladební dvojice?. Víte např. kdo to je Turista? Znáte a víte kdo je Lucie Zedníčková? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Skladební dvojice i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.