Co je to?
Výraz, termín, definice slova Skladební dvojice. Co znamená odborný pojem Skladební dvojice z kategorie Český jazyk?

Co je Skladební dvojice? Význam slova

Co znamená termín Skladební dvojice? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Jako (základní) skladební dvojici označujeme ve větě jednoduché spojení podmětu a přísudku. Podmět označuje, kdo vykonává činnost vyjádřenou v přísudku. Podmět může ve větě "chybět", tj. být nevyjádřený. V takovém případě je zřejmý z kontextu (např. z předchozí věty). Podmět bývá podtržen rovně, přísudek vlnovkou.


Co je to Skladební dvojice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Skladební dvojice. Co znamená odborný pojem Skladební dvojice z kategorie Český jazyk?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Text vytvořen pro Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Skladební dvojice? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Skladební dvojice je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: formulace, význam pojmu, terminus technicus, terminologie, co znamená, odborné názvosloví, slovník, co to je, Český jazyk, Český jazyk, vysvětlení, význam slova, názvosloví, přesný význam, termín, co je to Skladební dvojice?, odborný výraz, popis


Pojem Skladební dvojice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Skladební dvojice? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Skladební dvojice (syntagma) je dvojice holých větných členů, které jsou k sobě vázány syntaktickou závislosti (dominace). Jako syntagma se většinou chápe nepredikativní spojení větných členů, tj. podřadnou syntaktickou frázi/skupinu (viz determinace, rozvitý větný člen). V tomto smyslu není syntagmatem základní skladební dvojice, tj. predikativní spojení podmětu a přísudku, na něž se pak váží ostatní větné členy – větné členy, které rozvíjí jak holé tak několikanásobné a rozvité. Jako např. Voják seděl, kytice voněla, atd.

Více informací o slovu Skladební dvojice doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Vyhledat pojem Skladební dvojice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Skladební dvojice na Youtube

Najít heslo Skladební dvojice ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skladební dvojice ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Skladební dvojice ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Skladební dvojice ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Skladební dvojice například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Skladební dvojice? resp. co přesně označuje termín Skladební dvojice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skladební dvojice, odpověď na dotaz co je to Skladební dvojice?. Víte např. kdo to je Zuzana Bydžovská? Znáte a víte kdo je Cate Blanchett? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Skladební dvojice i jinde než v sekci než v Český jazyk. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.