Co je to?
Odborný výraz, definice slova Nostrifikace. Co znamená pojem Nostrifikace z kategorie Školství?

Co je to Nostrifikace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Nostrifikace

Nostrifikace je termín používaný pro úřední uznání faktu, že i u nás platí oprávnění, které bylo získáno v zahraničí. Latinské slovo nostrum znamená naše. Nejčastěji se využívá, když domácí úřady rozhodují o platnosti zahraničního vysvědčení, diplomu, cenných papírů a podobně. Porovnává se stupeň dosaženého vzdělání v zahraničí s domácím vzděláváním. To může být uznáno jako rovnocenné, popř. může být vydáno pouze osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení ze zahraničí.
Nostrifikaci a podmínky pro ni zakotvují zákonné normy. Počet nutných dokladů a ověřených podpisů je dán také druhem státu, ve kterém bylo vysvědčení nebo jiný dokument získáno. V případě kladného vyřízení je vydána nostrifikační doložka.


Co je to Nostrifikace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Nostrifikace. Co znamená pojem Nostrifikace z kategorie Školství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Nostrifikace můžete samozřejmě sdílet s jinými lidmi na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Nostrifikace je v sekci Školství

Klíčová slova: význam, definice pojmu, význam slova, co to je, Nostrifikace, pojem, odborné názvosloví, informace, formulace, co znamená, přesný význam, termín, co je to Nostrifikace?, lexikon, synonymum, přesný výraz, názvosloví, popis


Pojem Nostrifikace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Nostrifikace? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Nostrifikace (z lat. nostrum = „naše“) je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky vysvědčení, diplomu, cenných papírů, podniku atp. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání. Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, je namísto rozhodnutí o nostrifikaci vydáváno jen osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení.

Pro více informací o heslu Nostrifikace zkuste navštívit tyto odkazy

Najít výraz Nostrifikace ve Wikislovníku

Najít slovo Nostrifikace ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Nostrifikace na Youtube

Najít termín Nostrifikace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Nostrifikace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nostrifikace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Nostrifikace například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Nostrifikace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Nostrifikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nostrifikace, odpověď na dotaz co je to Nostrifikace?. Víte např. kdo to je Šmak? Znáte a víte kdo je Alena Veliká? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Nostrifikace v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je Školství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?