Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nostrifikace. Co znamená odborný pojem Nostrifikace z kategorie Školství?

Co je to Nostrifikace? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Nostrifikace

Nostrifikace je termín používaný pro úřední uznání faktu, že i u nás platí oprávnění, které bylo získáno v zahraničí. Latinské slovo nostrum znamená naše. Nejčastěji se využívá, když domácí úřady rozhodují o platnosti zahraničního vysvědčení, diplomu, cenných papírů a podobně. Porovnává se stupeň dosaženého vzdělání v zahraničí s domácím vzděláváním. To může být uznáno jako rovnocenné, popř. může být vydáno pouze osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení ze zahraničí.
Nostrifikaci a podmínky pro ni zakotvují zákonné normy. Počet nutných dokladů a ověřených podpisů je dán také druhem státu, ve kterém bylo vysvědčení nebo jiný dokument získáno. V případě kladného vyřízení je vydána nostrifikační doložka.


Výraz, termín, definice slova Nostrifikace. Co znamená odborný pojem Nostrifikace z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Nostrifikace? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Nostrifikace je v kategorii Školství

Klíčová slova: Školství, terminologie, informace, definice, terminus technicus, wiki, význam, odborný výraz, význam slova, termín, heslo, názvosloví, slovo, popis, co to je, přesný výraz, vysvětlení, Školství


Pojem Nostrifikace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Nostrifikace? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nostrifikace (z lat. nostrum = „naše“) je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky vysvědčení, diplomu, cenných papírů, podniku atp. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání. Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, je namísto rozhodnutí o nostrifikaci vydáváno jen osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení.

Jiné zdroje informací o pojmu Nostrifikace

Najít heslo Nostrifikace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Nostrifikace ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nostrifikace ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Nostrifikace ve Wikizdrojích

Hledat heslo Nostrifikace ve Wikislovníku

Hledat výraz Nostrifikace na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nostrifikace například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Nostrifikace? resp. co to je Nostrifikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nostrifikace, odpověď na dotaz co je to Nostrifikace?. Víte např. kdo to je Jimmy Carter? Znáte a víte kdo je Komparzistka? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Nostrifikace v jiné sekci než Školství. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?