Co je to?
Odborný výraz, definice slova ECMO. Co znamená pojem ECMO z kategorie Lékařství?

Co je to ECMO? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu ECMO

ECMO je zkratka označující extrakorporální membránová oxygenaci, které se říká také mimotělní podpora života. Jde o mimotělní techniku pro poskytnutí dýchací a srdeční podpory jedincům, jejichž orgány již nejsou schopné poskytovat dostatečné množství výměny plynu či průtoku tekutiny, tak aby byl pacient udržen při životě. Tato technologie byla inspirována kardiopulmonálním bypassem, který dokáže na krátký čas poskytnout podporu při zastaveném přirozeném oběhu.. ECMO bylo původně určeno k používání u dětských pacientů, postupně však našlo využití i u dospělých, především tam, kde dochází k srdečnímu a respiračnímu selhání, například po kardiopulmonálním bypassu, při léčbě těžkého srdečního selhání nebo pozdního stádia selhání plic.
Někdy je zařízení ECMO použito i při léčbě zástavy srdce, aby bylo možno léčit základní důvody zástavy. Poptávku po tomto zařízení značně navýšila virová pneumonie covid-19, kterou způsobil koronavirus SARS-CoV-2. ECMO pracuje na principu odebírání krve z těla pacienta, kdy dochází k umělému odstranění oxidu uhličitého a okysličení červených krvinek. Pro použití ECMO jsou daná určitá kritéria, obecně se jedná o akutní a závažné plicní a srdeční selhání, které nelze léčit obvyklým způsobem a je nezvratné. U covid-19 se používá k saturaci kyslíkem v krvi a snížení úmrtnosti.


Odborný výraz, definice slova ECMO. Co znamená pojem ECMO z kategorie Lékařství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem ECMO s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz ECMO je v kategorii Lékařství

Klíčová slova: popis, terminologie, názvosloví, Lékařství, termín, definice, heslo, informace, wiki, definice pojmu, přesný výraz, odborné názvosloví, význam slova, pojem, ECMO, význam, význam pojmu, slovo


Pojem ECMO je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu ECMO?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO, Extracorporeal membrane oxygenation), známá také jako mimotělní podpora života (ECLS), je mimotělní technika poskytování srdeční a respirační podpory osobám, jejichž srdce a plíce nejsou schopny poskytnout dostatečné množství výměny plynu nebo perfúze k udržení života. Technologie ECMO je do značné míry odvozena od kardiopulmonálního bypassu, který poskytuje krátkodobou podporu se zastaveným nativním oběhem. Zařízení bylo z většiny používáno u dětí. Začíná se ale více využívat u dospělých se srdečním a respiračním selháním, zejména při léčbě virové pneumonie (nazvané covid-19) způsobené koronavirem SARS-CoV-2. ECMO pracuje tak, že odebírá krev z těla osoby a uměle odstraňuje oxid uhličitý a okysličuje červené krvinky. Obecně se používá buď po kardiopulmonálním bypassu, nebo při léčbě osob s těžkým srdečním selháním a/nebo plicním selháním v pozdním stádiu, ačkoli se nyní v některých centrech používá k léčbě zástavy srdce, což umožňuje léčbu základní příčiny zástavy při podpoře oběhu a okysličení.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít výraz ECMO ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem ECMO ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo ECMO ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo ECMO ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz ECMO ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín ECMO na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo ECMO například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo ECMO? resp. co se přesně ukrývá za slovem ECMO? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu ECMO, odpověď na dotaz co je to ECMO?. Víte např. kdo to je Kripl? Znáte a víte kdo je Bačkora? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Lékařství. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.