Co je to?
Definice odborného termínu, slova Relativismus. Co znamená pojem Relativismus z kategorie Filozofie?

Co je Relativismus?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Relativismus?

Relativismus je pojmenování pro nesystémový soubor názorů a postojů. Společnou mají myšlenku, že i když je něco považováno za nezávislé a absolutní, nemusí tomu být tak. I věci zdánlivě neměnné na něčem závisí. Relativismus sám se skládá nejrůznějších diskuzí a tendencí, které se touto otázkou zabývají. Proto existují různé typy relativismu. Relativismus epistemologický se zaměřuje na závislost smyslového vnímání na dalších faktorech, jako je měřítko, poloha sledujícího nebo osvětlení místa.
Filozofický relativismus připouští hodnoty, platnost nebo pravdivost, které jsou ovšem na něčem závislé. Kulturní relativismus znamená různorodost pohledů ovlivněnou kulturními hledisky. Historický směr se zaměřuje na proměnu názorů, postojů a hodnocení ovlivněnou časem a dějinným obdobím. Jazykový relativismus je různým vyjádřením poznávání a hodnocení podle užívaných jazyků. Morální zaměření je současně varováním před jistotou, že vždy víme, jaké jednání je správné.


Co je to Relativismus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Relativismus. Co znamená pojem Relativismus z kategorie Filozofie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Relativismus patří do sekce filozofie

Klíčová slova: přesný výraz, význam, definice pojmu, co je to Relativismus?, slovo, Relativismus, odborné názvosloví, vysvětlení, slovník, názvosloví, heslo, formulace, wiki, filozofie, synonymum, informace, terminus technicus, co znamená


Pojem Relativismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Relativismus? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Relativismus (z lat. relativus, poměrný, vztažný) může označovat velmi široké spektrum postojů a názorů, které obvykle netvoří žádný soudržný systém. Všem je patrně společný názor, že něco, co jiní pokládají za absolutní a na ničem nezávislé, ve skutečnosti závisí na něčem jiném a může se tedy i měnit. Moderní označení relativismus je problematické tím, že naznačuje, jako by se jednalo o ucelený myšlenkový systém, ačkoli ve skutečnosti jde spíš o rozmanité a často polemické nebo jen provokující tendence.

Hledejte výraz Relativismus v dalších zdrojích

Vyhledat termín Relativismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Relativismus ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Relativismus na Google.cz

Vyhledat výraz Relativismus na Google obrázcích

Zkusit najít frázi Relativismus ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat heslo Relativismus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Relativismus například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: co to je Relativismus? resp. co je to Relativismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Relativismus, odpověď na dotaz co je to Relativismus?. Víte např. kdo to je David Eddings? Znáte a víte kdo je Sarah Jessica Parker? Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než filozofie). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie filozofie, filozof dívenka, relativismus, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.