Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Relativismus. Co znamená pojem Relativismus z kategorie Filozofie?

Co je Relativismus? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Relativismus?

Relativismus je pojmenování pro nesystémový soubor názorů a postojů. Společnou mají myšlenku, že i když je něco považováno za nezávislé a absolutní, nemusí tomu být tak. I věci zdánlivě neměnné na něčem závisí. Relativismus sám se skládá nejrůznějších diskuzí a tendencí, které se touto otázkou zabývají. Proto existují různé typy relativismu. Relativismus epistemologický se zaměřuje na závislost smyslového vnímání na dalších faktorech, jako je měřítko, poloha sledujícího nebo osvětlení místa.
Filozofický relativismus připouští hodnoty, platnost nebo pravdivost, které jsou ovšem na něčem závislé. Kulturní relativismus znamená různorodost pohledů ovlivněnou kulturními hledisky. Historický směr se zaměřuje na proměnu názorů, postojů a hodnocení ovlivněnou časem a dějinným obdobím. Jazykový relativismus je různým vyjádřením poznávání a hodnocení podle užívaných jazyků. Morální zaměření je současně varováním před jistotou, že vždy víme, jaké jednání je správné.


Co je to Relativismus? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Relativismus. Co znamená pojem Relativismus z kategorie Filozofie?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Pojem Relativismus se nachází v kategorii filozofie

Klíčová slova: co to je, názvosloví, informace, filozofie, lexikon, přesný význam, Relativismus, formulace, heslo, co znamená, popis, význam slova, filozofie, definice, synonymum, odborný výraz, význam, co je to Relativismus?


Pojem Relativismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Relativismus? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Relativismus (z lat. relativus, poměrný, vztažný) může označovat velmi široké spektrum postojů a názorů, které obvykle netvoří žádný soudržný systém. Všem je patrně společný názor, že něco, co jiní pokládají za absolutní a na ničem nezávislé, ve skutečnosti závisí na něčem jiném a může se tedy i měnit. Moderní označení relativismus je problematické tím, že naznačuje, jako by se jednalo o ucelený myšlenkový systém, ačkoli ve skutečnosti jde spíš o rozmanité a často polemické nebo jen provokující tendence.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat videa s názvem Relativismus na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Relativismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Relativismus ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Relativismus ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Relativismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Relativismus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Relativismus například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Relativismus? resp. co znamená Relativismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Relativismus, odpověď na dotaz co je to Relativismus?. Víte např. kdo to je Alex Král? Znáte a víte kdo je Steve Jablonsky? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Můžete se proto pokusit najít heslo Relativismus i v jiné sekci než v filozofie. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.