Co je to?
Odborný výraz, definice slova Relativismus. Co znamená pojem Relativismus z kategorie Filozofie?

Co je to Relativismus? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Relativismus

Relativismus je pojmenování pro nesystémový soubor názorů a postojů. Společnou mají myšlenku, že i když je něco považováno za nezávislé a absolutní, nemusí tomu být tak. I věci zdánlivě neměnné na něčem závisí. Relativismus sám se skládá nejrůznějších diskuzí a tendencí, které se touto otázkou zabývají. Proto existují různé typy relativismu. Relativismus epistemologický se zaměřuje na závislost smyslového vnímání na dalších faktorech, jako je měřítko, poloha sledujícího nebo osvětlení místa.
Filozofický relativismus připouští hodnoty, platnost nebo pravdivost, které jsou ovšem na něčem závislé. Kulturní relativismus znamená různorodost pohledů ovlivněnou kulturními hledisky. Historický směr se zaměřuje na proměnu názorů, postojů a hodnocení ovlivněnou časem a dějinným obdobím. Jazykový relativismus je různým vyjádřením poznávání a hodnocení podle užívaných jazyků. Morální zaměření je současně varováním před jistotou, že vždy víme, jaké jednání je správné.


Co je to Relativismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Relativismus. Co znamená pojem Relativismus z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Relativismus? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Relativismus je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: informace, wiki, co to je, co znamená, synonymum, odborné názvosloví, Filozofie, význam pojmu, popis, Filozofie, Relativismus, formulace, odborný výraz, co je to Relativismus?, definice pojmu, význam slova, slovo, přesný význam


Pojem Relativismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Relativismus? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Relativismus (z lat. relativus, poměrný, vztažný) může označovat velmi široké spektrum postojů a názorů, které obvykle netvoří žádný soudržný systém. Všem je patrně společný názor, že něco, co jiní pokládají za absolutní a na ničem nezávislé, ve skutečnosti závisí na něčem jiném a může se tedy i měnit. Moderní označení relativismus je problematické tím, že naznačuje, jako by se jednalo o ucelený myšlenkový systém, ačkoli ve skutečnosti jde spíš o rozmanité a často polemické nebo jen provokující tendence.

Více informací o slovu Relativismus doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Relativismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Relativismus ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Relativismus ve vyhledávači Qwant

Najít heslo Relativismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Relativismus ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Relativismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Relativismus například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Relativismus? resp. jaká je definice slova Relativismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Relativismus, odpověď na dotaz co je to Relativismus?. Víte např. kdo to je Trapper? Znáte a víte kdo je Chlívák? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Relativismus v jiné sekci než Filozofie. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.