Co je to?
Výraz, termín, definice slova Česle. Co znamená odborný pojem Česle z kategorie Technika?

Co je to Česle? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Česle?

Česle je název technologie, která umožňuje zachytit plovoucí nečistoty hrubého charakteru. Tyto nečistoty bývají rozptýlené, jejich zachycení se podobá shrábnutí, proto se označují jako shrabky. Zařízení vypadá jako mříže umístěné ve vodě blízko hladiny. Je složeno z mezer a prutů, česlic a průlin. Ty se kvůli proudu nastavují na úhel kolem 60 stupňů. Proud tak nečistoty z vody sám nadzvedává.
Úlohou česlí je zachytit větší odpadky, plovoucí větve či kmeny a podobně, v mrazech i ledové kry. Česle se umisťují hlavně u vodních děl. Jsou také součástí čističek odpadních vod, kde se podílejí na mechanickém čištění.


Co je to Česle? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Česle. Co znamená odborný pojem Česle z kategorie Technika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Česle s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Česle se nachází v kategorii Technika

Klíčová slova: informace, synonymum, odborné názvosloví, význam slova, Česle, heslo, pojem, názvosloví, slovo, přesný výraz, význam pojmu, co to je, lexikon, co je to Česle?, odborný výraz, význam, termín, popis


Pojem Česle je v kategorii Technika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Česle? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Česle jsou technologické zařízení sloužící k zachycení plovoucích hrubě rozptýlených nečistot. Zachycené předměty se nazývají shrabky.
Česle je vlastně mřížoví ve vodě, zejména u hladiny. Skládá se z česlic (pruty) a z průlin (mezery mezi nimi). Umisťují se pod úhlem asi 60°, aby proud shrabky vyzvedával z vody.
Slovo je odvozeno od česání proudu vody.
Jednotné číslo česlo, množné česla, rod střední. Pomnožné číslo česle.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Česle ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Česle ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Česle ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Česle ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Česle ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Česle ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Česle například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Česle? resp. co znamená slovo Česle? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Česle, odpověď na dotaz co je to Česle?. Víte např. kdo to je Přemysl Oráč? Znáte a víte kdo je Jean Reno? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Technika. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.