Co je to?
Definice výrazu Akustika. Co znamená odborný pojem Akustika z kategorie Fyzika?

Co je Akustika? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Akustika

Akustika je název oboru, který se zabývá takovými fyzikálními ději, které souvisí se zvukem, zvukovým vlněním, jeho vznikem, šířením a také vnímáním zvuku sluchem. Akustika je více druhů. Akustika fyzikální zkoumá vznik a šíření zvuku, odraz zvuku a jeho pohlcování různými materiály. Zvuky a jejich kombinací s ohledem na nároky hudby se zabývá hudební akustika. To, jak vzniká zvuk u člověka, funkce hlasového orgánu a jeho poslech v uchu studuje fyziologická akustika. Stavební akustika zkoumá podmínky rozléhání a slyšitelnosti zvuku v sálech a obytných místnostech, záznamem a šířením a reprodukcí zvuku se zabývá elektroakustika.
Zvukové vlnění může být trojího typu, infrazvuk, zvuk, který lze slyšet lidským uchem, nebo ultrazvuk. Infrazvuk má hodnotu nižší než 16 Hz, zvuk slyšitelný lidským uchem se pohybuje na 16 Hz, ultrazvuk je v hodnotách vyšších než 16 Hz. Tyto hodnoty jsou průměrné, hranice však nejsou ostré a u různých jedinců se mohou lišit. Přenos informací zvukem se skládá ze zdroje zvuku a prostředí, ve kterém se tento zvuk šíří. Toto prostředí je hmotné, obsahuje částice, díky kterým se zvuk přenáší dále. Poslední částí je přijímač, například ucho nebo přístroj, který zvuk přijme.


Co je to Akustika? Význam slova, termín, Definice výrazu Akustika. Co znamená odborný pojem Akustika z kategorie Fyzika?

Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s jinými lidmi na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Akustika je v sekci fyzika

Klíčová slova: heslo, formulace, co je to Akustika?, definice pojmu, názvosloví, význam, slovník, přesný význam, terminus technicus, synonymum, slovo, termín, co znamená, přesný výraz, odborné názvosloví, fyzika, lexikon, definice


Pojem Akustika je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Akustika? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Akustika je rozsáhlý vědní obor, zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu poddisciplín, např. hudební akustika zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů, stavební akustika zvukové jevy a souvislosti v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách, prostorová akustika šíření zvuku v obecném prostoru, fyziologická akustika vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu, psychoakustika vnímání zvuku v mozku atd. Akustika patří mezi nejstarší obory fyziky. Akustika se dále dělí podle oblasti zájmu. Slovo AKUSTIKA pochází z řec. akoustikós, což znamená „týkající se slyšení“, od akoúo znamenající „slyším“.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Najít termín Akustika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Akustika ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Akustika ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Akustika ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Akustika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Akustika na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Akustika například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě jste zjistili jaká je definice slova Akustika? resp. jaký je přesný význam slova Akustika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akustika, odpověď na dotaz co je to Akustika?. Víte např. kdo to je Viktor Kalivoda? Znáte a víte kdo je Petro Porošenko? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Akustika i v jiné sekci než je kategorie fyzika. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.