Co je to?
Definice odborného termínu, slova Akustika. Co znamená pojem Akustika z kategorie Fyzika?

Co je Akustika?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Akustika?

Akustika je název oboru, který se zabývá takovými fyzikálními ději, které souvisí se zvukem, zvukovým vlněním, jeho vznikem, šířením a také vnímáním zvuku sluchem. Akustika je více druhů. Akustika fyzikální zkoumá vznik a šíření zvuku, odraz zvuku a jeho pohlcování různými materiály. Zvuky a jejich kombinací s ohledem na nároky hudby se zabývá hudební akustika. To, jak vzniká zvuk u člověka, funkce hlasového orgánu a jeho poslech v uchu studuje fyziologická akustika. Stavební akustika zkoumá podmínky rozléhání a slyšitelnosti zvuku v sálech a obytných místnostech, záznamem a šířením a reprodukcí zvuku se zabývá elektroakustika.
Zvukové vlnění může být trojího typu, infrazvuk, zvuk, který lze slyšet lidským uchem, nebo ultrazvuk. Infrazvuk má hodnotu nižší než 16 Hz, zvuk slyšitelný lidským uchem se pohybuje na 16 Hz, ultrazvuk je v hodnotách vyšších než 16 Hz. Tyto hodnoty jsou průměrné, hranice však nejsou ostré a u různých jedinců se mohou lišit. Přenos informací zvukem se skládá ze zdroje zvuku a prostředí, ve kterém se tento zvuk šíří. Toto prostředí je hmotné, obsahuje částice, díky kterým se zvuk přenáší dále. Poslední částí je přijímač, například ucho nebo přístroj, který zvuk přijme.


Co je to Akustika? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Akustika. Co znamená pojem Akustika z kategorie Fyzika?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Akustika sdílet s kolegy na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Akustika patří do sekce fyzika

Klíčová slova: přesný výraz, wiki, co znamená, terminologie, význam slova, lexikon, přesný význam, fyzika, co je to Akustika?, termín, odborné názvosloví, pojem, odborný výraz, vysvětlení, význam pojmu, význam, slovo, formulace


Pojem Akustika je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Akustika?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Akustika je rozsáhlý vědní obor, zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu poddisciplín, např. hudební akustika zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů, stavební akustika zvukové jevy a souvislosti v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách, prostorová akustika šíření zvuku v obecném prostoru, fyziologická akustika vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu, psychoakustika vnímání zvuku v mozku atd. Akustika patří mezi nejstarší obory fyziky. Akustika se dále dělí podle oblasti zájmu. Slovo AKUSTIKA pochází z řec. akoustikós, což znamená „týkající se slyšení“, od akoúo znamenající „slyším“.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít frázi Akustika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Akustika ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Akustika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Akustika na Youtube

Najít pojem Akustika ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Akustika ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Akustika například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google obrázcích nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co to je Akustika? resp. co se přesně ukrývá za slovem Akustika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akustika, odpověď na dotaz co je to Akustika?. Víte např. kdo to je Viktor Orbán? Znáte a víte kdo je Naďa Konvalinková? Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je fyzika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie fyzika, kvantový model, akustika, ilustrační obrázek

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.