Co je to?
Definice odborného termínu, slova Segregace. Co znamená pojem Segregace z kategorie Latina?

Co je to Segregace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Segregace

Segregace je původně latinský pojem, sloužící k označení procesu odloučení, oddělení, vyloučení z určitého společenství.
Význam slova se postupně rozšířil o společenské významy, z nichž k nejznámějším patří vyloučení z veřejného života podložené politicky a právně, tedy politická segregace, náboženská segregace a rasová segregace s oddělením i fyzického kontaktu příslušníků různých ras.


Co je to Segregace? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Segregace. Co znamená pojem Segregace z kategorie Latina?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Segregace s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Segregace se nachází v sekci Latina

Klíčová slova: přesný význam, odborné názvosloví, wiki, termín, informace, definice, význam slova, Segregace, přesný výraz, heslo, názvosloví, co to je, slovo, co znamená, definice pojmu, vysvětlení, popis, význam


Pojem Segregace je v kategorii Latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Segregace? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Segregace (z lat. sé-gregó, od grex, gregis, stádo) znamená původně oddělení, vyloučení ze stáda; v současném užití má více různých významů:

obecný význam
♦ slovo znamená obecně oddělování, odlučování, vylučování – (slovo podobného významu viz separace)

společenské významy
♦ Politická segregace – politické a právní oddělování určitých skupin lidí, vylučování z veřejného života podle různých kritérií, např.:
♦ ♦ Náboženská segregace – případ politické segregace, např. oddělování lidí různého náboženského vyznání od sebe navzájem
♦ ♦ Genderová segregace – rozdělování lidí na základě jejich genderu, genderové identity a genderových stereotypů, které nutně nevychází jen z biologických daností, ale například též z kulturních faktorů.
♦ ♦ Sociální segregace – rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti
♦ ♦ Rasová segregace – zvláštní případ politické segregace je omezování fyzického kontaktu nebo osobního soužití mezi příslušníky různých ras

v hornictví
♦ třídění rudy podle její kusovosti při sypání horniny

v metalurgii a fyzikální chemii
♦ Segregace (tuhnutí) – pojem z oboru fyzikální chemie respektive pojem z oblasti tuhnutí látek v metalurgii

v dopravě
♦ segregace dopravy – oddělování místa na pozemních komunikacích (nejčastěji ve formě zvláštního dopravního pruhu či pásu) pro vybrané druhy dopravy – např. pro hromadnou veřejnou dopravu

v biologii
♦ segregace (genetika) – náhodný rozestup chromozomů do pohlavních buněk

Další informační zdroje o slovu Segregace

Vyhledat výraz Segregace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Segregace ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Segregace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Segregace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Segregace na Youtube

Hledat heslo Segregace na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Segregace například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Segregace? resp. co je to Segregace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Segregace, odpověď na dotaz co je to Segregace?. Víte např. kdo to je Ester Ledecká? Znáte a víte kdo je Sladovník? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Latina). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.