Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Segregace. Co znamená pojem Segregace z kategorie Latina?

Co to je Segregace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Segregace?

Segregace je původně latinský pojem, sloužící k označení procesu odloučení, oddělení, vyloučení z určitého společenství.
Význam slova se postupně rozšířil o společenské významy, z nichž k nejznámějším patří vyloučení z veřejného života podložené politicky a právně, tedy politická segregace, náboženská segregace a rasová segregace s oddělením i fyzického kontaktu příslušníků různých ras.


Co je to Segregace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Segregace. Co znamená pojem Segregace z kategorie Latina?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Segregace se nachází v sekci latina

Klíčová slova: latina, význam, odborný výraz, Segregace, slovo, lexikon, co znamená, význam slova, odborné názvosloví, termín, terminologie, slovník, vysvětlení, význam pojmu, wiki, terminus technicus, latina, názvosloví


Pojem Segregace je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co označuje termín Segregace? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Segregace (z lat. sé-gregó, od grex, gregis, stádo) znamená původně oddělení, vyloučení ze stáda; v současném užití má více různých významů:

obecný význam
♦ slovo znamená obecně oddělování, odlučování, vylučování – (slovo podobného významu viz separace)

společenské významy
♦ Politická segregace – politické a právní oddělování určitých skupin lidí, vylučování z veřejného života podle různých kritérií, např.:
♦ ♦ Náboženská segregace – případ politické segregace, např. oddělování lidí různého náboženského vyznání od sebe navzájem
♦ ♦ Genderová segregace – rozdělování lidí na základě jejich genderu, genderové identity a genderových stereotypů, které nutně nevychází jen z biologických daností, ale například též z kulturních faktorů.
♦ ♦ Sociální segregace – rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti
♦ ♦ Rasová segregace – zvláštní případ politické segregace je omezování fyzického kontaktu nebo osobního soužití mezi příslušníky různých ras

v hornictví
♦ třídění rudy podle její kusovosti při sypání horniny

v metalurgii a fyzikální chemii
♦ Segregace (tuhnutí) – pojem z oboru fyzikální chemie respektive pojem z oblasti tuhnutí látek v metalurgii

v dopravě
♦ segregace dopravy – oddělování místa na pozemních komunikacích (nejčastěji ve formě zvláštního dopravního pruhu či pásu) pro vybrané druhy dopravy – např. pro hromadnou veřejnou dopravu

v biologii
♦ segregace (genetika) – náhodný rozestup chromozomů do pohlavních buněk

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít heslo Segregace ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Segregace ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Segregace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Segregace ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Segregace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Segregace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Segregace například ve videích na Youtube, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Segregace? resp. jaký je význam pojmu Segregace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Segregace, odpověď na dotaz co je to Segregace?. Víte např. kdo to je David Macháček? Znáte a víte kdo je Taylor Swift? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto hledat termín Segregace hledat i v jiných kategoriích (než latina). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.