Co je to?
Výraz, termín, definice slova Umění. Co znamená odborný pojem Umění z kategorie Kultura?

Co je to Umění? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Umění

Umění patří mezi součást lidské kultury již od dob nejstarších, kdy lidé malovali první obrazy v jeskyních. Hodnocením umění se zabývají i některé vědy - estetika, dějiny umění, psychologie umění apod. Umění lze jen těžko definovat, i když se o to pokoušelo mnoho lidí. Ve starších dobách bylo umění spojeno s kulty a rituály.


Co je to Umění? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Umění. Co znamená odborný pojem Umění z kategorie Kultura?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Umění doporučujeme sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Umění se nachází v sekci Kultura

Klíčová slova: terminologie, definice, Kultura, odborné názvosloví, názvosloví, formulace, přesný význam, přesný výraz, synonymum, co to je, Umění, wiki, co je to Umění?, slovo, popis, pojem, definice pojmu, heslo


Pojem Umění je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Umění?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu „krásných umění“, kde se klade důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce.

Další zdroje informací

Najít termín Umění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Umění ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Umění ve Wikimedia Commons

Najít slovo Umění ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Umění ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Umění ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Umění například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Umění? resp. co přesně znamená slovo Umění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Umění, odpověď na dotaz co je to Umění?. Víte např. kdo to je Sagvan Tofi? Znáte a víte kdo je Klerik? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Kultura). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.