Co je to?
Definice výrazu, termínu Prameniště. Co znamená odborný pojem Prameniště z kategorie Příroda?

Co je Prameniště?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Prameniště?

Prameniště je určitá část krajiny, kde na povrch vyvěrá pramen. Jde o podzemní vodu a také druh biotopu malé plochy, kolem kterého rostou typické rostliny. Existuje více typů pramenišť, která se dělí podle několika znaků. Jde především o způsob, jakým na nich reaguje voda. Tam, kde je prostředí bohaté na vápník, dochází k usazování uhličitanu vápenatého. Tím se vytvoří sediment nazývaný pěnovec. Ten se však nevytvoří na podloží tvořeném horninami na bázi krystalických silikátů.
Dalším znakem je to, v jak síle a jakým způsobem se voda dostává na povrch. Ta může pouze prosakovat a vytvářet mokřadovitý terén, nebo teče jako pramenná stružka, která se stává tůňkou či prohlubní a odtéká dále. Další důležitou věcí je množství světla. Prameniště umístěné v lese je stinné, luční a horská prameniště jsou světlejší. Podzemní voda, která vychází na povrch, se vyznačuje stálou teplotou, takže v létě je zde poměrně chladno, v zimě zase tepleji. Prameniště je vlhčí a voda obsahuje více kyslíku.


Co je to Prameniště? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Prameniště. Co znamená odborný pojem Prameniště z kategorie Příroda?

Neručíme za přesnost, úplnost a hodnověrnost jakýchkoliv informací sdělovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Text vypracovaly autorky pro Superia.cz

Zaujala vás definice slova Prameniště? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Prameniště je v kategorii příroda

Klíčová slova: co znamená, wiki, slovo, definice pojmu, pojem, odborné názvosloví, vysvětlení, formulace, termín, přesný výraz, synonymum, slovník, význam pojmu, co je to Prameniště?, terminus technicus, příroda, odborný výraz, lexikon


Pojem Prameniště je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Prameniště? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Prameniště je místo v krajině a druh zpravidla maloplošného biotopu, kde vyvěrá podzemní voda na povrch (viz též pramen). V jeho blízkosti se často tvoří specifický typ vegetace.

Další informační zdroje o slovu Prameniště

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prameniště ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Prameniště ve Wikislovníku

Najít heslo Prameniště ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Prameniště ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Prameniště ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Prameniště ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Prameniště například v Google obrázcích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v metavyhledávači Info.com, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaká je definice slova Prameniště? resp. co se přesně ukrývá za slovem Prameniště? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prameniště, odpověď na dotaz co je to Prameniště?. Víte např. kdo to je Robert Fisk? Znáte a víte kdo je Petr Jančařík? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v příroda. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, Beruška a kámen, prameniště, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.