Co je to?
Výraz, termín, definice slova Prameniště. Co znamená odborný pojem Prameniště z kategorie Příroda?

Co je to Prameniště? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Prameniště

Prameniště je určitá část krajiny, kde na povrch vyvěrá pramen. Jde o podzemní vodu a také druh biotopu malé plochy, kolem kterého rostou typické rostliny. Existuje více typů pramenišť, která se dělí podle několika znaků. Jde především o způsob, jakým na nich reaguje voda. Tam, kde je prostředí bohaté na vápník, dochází k usazování uhličitanu vápenatého. Tím se vytvoří sediment nazývaný pěnovec. Ten se však nevytvoří na podloží tvořeném horninami na bázi krystalických silikátů.
Dalším znakem je to, v jak síle a jakým způsobem se voda dostává na povrch. Ta může pouze prosakovat a vytvářet mokřadovitý terén, nebo teče jako pramenná stružka, která se stává tůňkou či prohlubní a odtéká dále. Další důležitou věcí je množství světla. Prameniště umístěné v lese je stinné, luční a horská prameniště jsou světlejší. Podzemní voda, která vychází na povrch, se vyznačuje stálou teplotou, takže v létě je zde poměrně chladno, v zimě zase tepleji. Prameniště je vlhčí a voda obsahuje více kyslíku.


Co je to Prameniště? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Prameniště. Co znamená odborný pojem Prameniště z kategorie Příroda?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Prameniště? s kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Prameniště je v sekci příroda

Klíčová slova: názvosloví, příroda, odborný výraz, definice pojmu, heslo, význam, synonymum, odborné názvosloví, popis, slovo, slovník, formulace, terminus technicus, co je to Prameniště?, vysvětlení, Prameniště, význam slova, definice


Pojem Prameniště je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Prameniště?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Prameniště je místo v krajině a druh zpravidla maloplošného biotopu, kde vyvěrá podzemní voda na povrch (viz též pramen). V jeho blízkosti se často tvoří specifický typ vegetace.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prameniště ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Prameniště ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Prameniště ve Wikislovníku

Najít termín Prameniště na Google.cz

Vyhledat pojem Prameniště ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Prameniště na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Prameniště například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Prameniště? resp. co se přesně ukrývá za slovem Prameniště? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prameniště, odpověď na dotaz co je to Prameniště?. Víte např. kdo to je Tereza Dočkalová? Znáte a víte kdo je Patolog? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než příroda). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.