Co je to?
Definice výrazu Prameniště. Co znamená odborný pojem Prameniště z kategorie Příroda?

Co to je Prameniště? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Prameniště?

Prameniště je určitá část krajiny, kde na povrch vyvěrá pramen. Jde o podzemní vodu a také druh biotopu malé plochy, kolem kterého rostou typické rostliny. Existuje více typů pramenišť, která se dělí podle několika znaků. Jde především o způsob, jakým na nich reaguje voda. Tam, kde je prostředí bohaté na vápník, dochází k usazování uhličitanu vápenatého. Tím se vytvoří sediment nazývaný pěnovec. Ten se však nevytvoří na podloží tvořeném horninami na bázi krystalických silikátů.
Dalším znakem je to, v jak síle a jakým způsobem se voda dostává na povrch. Ta může pouze prosakovat a vytvářet mokřadovitý terén, nebo teče jako pramenná stružka, která se stává tůňkou či prohlubní a odtéká dále. Další důležitou věcí je množství světla. Prameniště umístěné v lese je stinné, luční a horská prameniště jsou světlejší. Podzemní voda, která vychází na povrch, se vyznačuje stálou teplotou, takže v létě je zde poměrně chladno, v zimě zase tepleji. Prameniště je vlhčí a voda obsahuje více kyslíku.


Definice výrazu Prameniště. Co znamená odborný pojem Prameniště z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Prameniště? Pak se o tuto stránku podělte s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Prameniště je v kategorii Příroda

Klíčová slova: odborné názvosloví, odborný výraz, Prameniště, názvosloví, termín, lexikon, popis, definice, informace, wiki, Příroda, synonymum, přesný význam, pojem, přesný výraz, význam, vysvětlení, formulace


Pojem Prameniště je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Prameniště dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Prameniště je místo v krajině a druh zpravidla maloplošného biotopu, kde vyvěrá podzemní voda na povrch (viz též pramen). V jeho blízkosti se často tvoří specifický typ vegetace.

Hledejte pojem Prameniště v následujících vyhledávačích

Najít heslo Prameniště na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prameniště ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Prameniště ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Prameniště ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Prameniště ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Prameniště ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Prameniště například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Prameniště? resp. co přesně označuje termín Prameniště? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prameniště, odpověď na dotaz co je to Prameniště?. Víte např. kdo to je Defraudant? Znáte a víte kdo je Rusalka? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Prameniště v jiné sekci než Příroda. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.