Co je to?
Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Co je to Back office? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Back office?

Back Office je název oddělení ve firmě, podniku nebo finanční instituci, která má na starosti zpracovávání, vypořádávání a kompletní administraci obchodů. Jeho pracovníci zpracovávají došlé objednávky, zadávají je do systémů firmy a pak zpracovávají.
Oddělení back Office připraví fakturační podklady, zajistí dohledání plateb, vyřizuje reklamace a poskytuje podporu činnostem ostatních oddělení. Eviduje také všechny provedené operace.


Co je to Back office? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Back office je v kategorii Ekonomie

Klíčová slova: formulace, definice pojmu, Ekonomie, přesný význam, přesný výraz, odborné názvosloví, názvosloví, Ekonomie, co to je, popis, Back office, wiki, terminus technicus, co znamená, význam slova, slovo, informace, lexikon


Pojem Back office je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o pojmu Back office

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Back office ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Back office ve vyhledávači Yandex

Najít termín Back office ve Wikipedii

Najít pojem Back office ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Back office ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Back office ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Back office například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Back office? resp. jaká je definice slova Back office? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Back office, odpověď na dotaz co je to Back office?. Víte např. kdo to je Štěpán Cháb? Znáte a víte kdo je Sanitář? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Ekonomie U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!