Co je to?
Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Co je Back office? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Back office

Back Office je název oddělení ve firmě, podniku nebo finanční instituci, která má na starosti zpracovávání, vypořádávání a kompletní administraci obchodů. Jeho pracovníci zpracovávají došlé objednávky, zadávají je do systémů firmy a pak zpracovávají.
Oddělení back Office připraví fakturační podklady, zajistí dohledání plateb, vyřizuje reklamace a poskytuje podporu činnostem ostatních oddělení. Eviduje také všechny provedené operace.


Co je to Back office? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text s definicí výrazu Back office doporučujeme sdílet s kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Back office se nachází v sekci ekonomie

Klíčová slova: terminologie, odborný výraz, synonymum, formulace, definice, pojem, lexikon, význam pojmu, heslo, slovo, definice pojmu, Back office, přesný význam, názvosloví, slovník, ekonomie, význam slova, vysvětlení


Pojem Back office je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Vyhledat slovo Back office na Google.cz

Hledat pojem Back office ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Back office na Youtube

Zkusit najít slovo Back office ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Back office ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Back office ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Back office například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Právě jste zjistili co znamená Back office? resp. jaká je definice termínu Back office? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Back office, odpověď na dotaz co je to Back office?. Víte např. kdo to je Filip Čapka? Znáte a víte kdo je Josef Vinklář? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je ekonomie. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!