Co je to?
Výraz, termín, definice slova Back office. Co znamená odborný pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Co je to Back office? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Back office

Back Office je název oddělení ve firmě, podniku nebo finanční instituci, která má na starosti zpracovávání, vypořádávání a kompletní administraci obchodů. Jeho pracovníci zpracovávají došlé objednávky, zadávají je do systémů firmy a pak zpracovávají.
Oddělení back Office připraví fakturační podklady, zajistí dohledání plateb, vyřizuje reklamace a poskytuje podporu činnostem ostatních oddělení. Eviduje také všechny provedené operace.


Co je to Back office? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Back office. Co znamená odborný pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Back office můžete sdílet s vašimi kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Back office je v kategorii ekonomie

Klíčová slova: formulace, wiki, význam pojmu, odborné názvosloví, přesný výraz, termín, heslo, odborný výraz, slovo, definice, vysvětlení, ekonomie, názvosloví, ekonomie, terminus technicus, co znamená, význam slova, informace


Pojem Back office je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Hledat videa s názvem Back office na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Back office ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Back office ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Back office ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Back office ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Back office na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Back office například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Teď už víte jaká je definice termínu Back office? resp. co přesně označuje termín Back office? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Back office, odpověď na dotaz co je to Back office?. Víte např. kdo to je Zdeněk Izer? Znáte a víte kdo je Petr Korda? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je ekonomie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!