Co je to?
Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Co je to Back office? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Back office

Back Office je název oddělení ve firmě, podniku nebo finanční instituci, která má na starosti zpracovávání, vypořádávání a kompletní administraci obchodů. Jeho pracovníci zpracovávají došlé objednávky, zadávají je do systémů firmy a pak zpracovávají.
Oddělení back Office připraví fakturační podklady, zajistí dohledání plateb, vyřizuje reklamace a poskytuje podporu činnostem ostatních oddělení. Eviduje také všechny provedené operace.


Co je to Back office? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Back office patří do sekce Ekonomie

Klíčová slova: informace, význam, odborný výraz, Ekonomie, lexikon, přesný význam, definice pojmu, definice, wiki, význam slova, terminus technicus, názvosloví, Back office, co je to Back office?, co to je, přesný výraz, terminologie, termín


Pojem Back office je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít termín Back office na Google.cz

Najít heslo Back office ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Back office ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Back office ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Back office na Youtube

Najít výraz Back office ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Back office například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Back office? resp. co vlastně znamená slovo Back office? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Back office, odpověď na dotaz co je to Back office?. Víte např. kdo to je Workoholik? Znáte a víte kdo je Adele? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Ekonomie. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!