Co je to?
Výraz, termín, definice slova Atomismus. Co znamená odborný pojem Atomismus z kategorie Filozofie?

Co je to Atomismus? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Atomismus?

Atomismus je jedním z filozofických směrů, který se zabývá vesmírem. Ten definuje jako seskupení částeček, které jsou v pohybu prázdným prostorem. Tyto částečky jsou neměnné, nedělitelné a věčné. Tento názor pochází již z dob antického Řecka. Základem byl materialistický pohled na svět. Atomismus sice popíral spojitost látky, ale podle něj bylo možné, že věci vznikají, mění se a zanikají, což bylo důsledkem spojování či rozpojování atomů.
Protože tento směr byl pro většinu lidí těžko pochopitelný a odporoval jejich běžný zkušenostem, zájem o něj zcela upadl. Atomismus se znovu objevil až v novověku, kdy ho pro své výklady využili chemici a kdy z něj později vycházela i Menděljevova periodická tabulka prvků. Nauka o atomu je však mnohem složitější, což bylo dokázáno v jaderné fyzice při štěpení tomu.


Co je to Atomismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Atomismus. Co znamená odborný pojem Atomismus z kategorie Filozofie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Atomismus sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Atomismus patří do sekce Filozofie

Klíčová slova: wiki, termín, lexikon, terminologie, Atomismus, pojem, definice, názvosloví, Filozofie, synonymum, Filozofie, vysvětlení, význam pojmu, přesný význam, odborný výraz, přesný výraz, odborné názvosloví, terminus technicus


Pojem Atomismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Atomismus? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Atomismus je filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu.
Atomismus vznikl ve Starověkém Řecku, patrně v 5. století př. n. l., jeho hlavními představiteli byli Leukippos a Démokritos. Atomisté se snažili o materialistický a deterministický výklad světa, popírali spojitost látky, ale na rozdíl od Eleatů připouštěli vznik, změnu a zánik, které vysvětlovali jako projevy spojení nebo rozpojení atomů. Jejich nauku dále rozvinul Epikúros a Lucretius ve své básni „O povaze věcí“ (De rerum natura, asi 60 př. n. l.) podává soustavný výklad atomismu.

Další informační zdroje

Vyhledat termín Atomismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Atomismus ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Atomismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Atomismus na Google.cz

Najít termín Atomismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Atomismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Atomismus například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Atomismus? resp. co znamená výraz Atomismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Atomismus, odpověď na dotaz co je to Atomismus?. Víte např. kdo to je Delegát? Znáte a víte kdo je Daniel Prokop? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Atomismus hledat i v jiných kategoriích (než Filozofie) U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.