Co je to?
Definice odborného termínu, slova Atomismus. Co znamená pojem Atomismus z kategorie Filozofie?

Co je to Atomismus? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Atomismus?

Atomismus je jedním z filozofických směrů, který se zabývá vesmírem. Ten definuje jako seskupení částeček, které jsou v pohybu prázdným prostorem. Tyto částečky jsou neměnné, nedělitelné a věčné. Tento názor pochází již z dob antického Řecka. Základem byl materialistický pohled na svět. Atomismus sice popíral spojitost látky, ale podle něj bylo možné, že věci vznikají, mění se a zanikají, což bylo důsledkem spojování či rozpojování atomů.
Protože tento směr byl pro většinu lidí těžko pochopitelný a odporoval jejich běžný zkušenostem, zájem o něj zcela upadl. Atomismus se znovu objevil až v novověku, kdy ho pro své výklady využili chemici a kdy z něj později vycházela i Menděljevova periodická tabulka prvků. Nauka o atomu je však mnohem složitější, což bylo dokázáno v jaderné fyzice při štěpení tomu.


Co je to Atomismus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Atomismus. Co znamená pojem Atomismus z kategorie Filozofie?

Text zveřejněný na těchto webových stránkách má pouze informativní charakter a může obsahovat nepřesnosti či chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Atomismus se nachází v kategorii filozofie

Klíčová slova: vysvětlení, synonymum, co znamená, pojem, termín, názvosloví, význam slova, popis, přesný význam, odborný výraz, filozofie, formulace, co je to Atomismus?, význam, wiki, terminus technicus, Atomismus, terminologie


Pojem Atomismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Atomismus? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Atomismus je filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu.
Atomismus vznikl ve Starověkém Řecku, patrně v 5. století př. n. l., jeho hlavními představiteli byli Leukippos a Démokritos. Atomisté se snažili o materialistický a deterministický výklad světa, popírali spojitost látky, ale na rozdíl od Eleatů připouštěli vznik, změnu a zánik, které vysvětlovali jako projevy spojení nebo rozpojení atomů. Jejich nauku dále rozvinul Epikúros a Lucretius ve své básni „O povaze věcí“ (De rerum natura, asi 60 př. n. l.) podává soustavný výklad atomismu.

Pro další informace o termínu Atomismus zkuste tyto odkazy

Zkusit najít termín Atomismus ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Atomismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Atomismus ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Atomismus na Youtube

Najít slovo Atomismus ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Atomismus ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Atomismus například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Atomismus? resp. co znamená Atomismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Atomismus, odpověď na dotaz co je to Atomismus?. Víte např. kdo to je Cukrář? Znáte a víte kdo je Majordomus? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než filozofie). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.