Co je to?
Výraz, termín, definice slova Atomismus. Co znamená odborný pojem Atomismus z kategorie Filozofie?

Co je to Atomismus? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Atomismus?

Atomismus je jedním z filozofických směrů, který se zabývá vesmírem. Ten definuje jako seskupení částeček, které jsou v pohybu prázdným prostorem. Tyto částečky jsou neměnné, nedělitelné a věčné. Tento názor pochází již z dob antického Řecka. Základem byl materialistický pohled na svět. Atomismus sice popíral spojitost látky, ale podle něj bylo možné, že věci vznikají, mění se a zanikají, což bylo důsledkem spojování či rozpojování atomů.
Protože tento směr byl pro většinu lidí těžko pochopitelný a odporoval jejich běžný zkušenostem, zájem o něj zcela upadl. Atomismus se znovu objevil až v novověku, kdy ho pro své výklady využili chemici a kdy z něj později vycházela i Menděljevova periodická tabulka prvků. Nauka o atomu je však mnohem složitější, což bylo dokázáno v jaderné fyzice při štěpení tomu.


Co je to Atomismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Atomismus. Co znamená odborný pojem Atomismus z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Atomismus patří do sekce filozofie

Klíčová slova: Atomismus, co je to Atomismus?, lexikon, význam, pojem, wiki, přesný význam, význam slova, názvosloví, slovo, filozofie, přesný výraz, odborné názvosloví, definice, informace, význam pojmu, terminus technicus, definice pojmu


Pojem Atomismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Atomismus dozvíte následující

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Atomismus je filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu.
Atomismus vznikl ve Starověkém Řecku, patrně v 5. století př. n. l., jeho hlavními představiteli byli Leukippos a Démokritos. Atomisté se snažili o materialistický a deterministický výklad světa, popírali spojitost látky, ale na rozdíl od Eleatů připouštěli vznik, změnu a zánik, které vysvětlovali jako projevy spojení nebo rozpojení atomů. Jejich nauku dále rozvinul Epikúros a Lucretius ve své básni „O povaze věcí“ (De rerum natura, asi 60 př. n. l.) podává soustavný výklad atomismu.

Další zdroje informací o slovu Atomismus

Najít pojem Atomismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Atomismus ve Wikizdrojích

Najít výraz Atomismus ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Atomismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Atomismus ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Atomismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Atomismus například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Atomismus? resp. co se skrývá pod slovem Atomismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Atomismus, odpověď na dotaz co je to Atomismus?. Víte např. kdo to je Repetent? Znáte a víte kdo je Borat? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než filozofie). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.