Co je to?
Definice výrazu, termínu Malověrnost. Co znamená odborný pojem Malověrnost z kategorie Náboženství?

Co je Malověrnost?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Malověrnost

Malověrnost je termín z oblasti psychologie. Označuje nedostatečnou důvěru v racionální myšlení a vědecké poznání. Malověrný člověk je nakloněn věřit nevědeckým teoriím, náboženským dogmatům a pověrám, a nevyžaduje důkazy nebo argumentaci. Člověk trpící malověrností se řídí vírou, přesvědčením či tradicí a nebere v potaz fakta a objektivní důkazy. Existuje více druhů malověrnosti, jako například víra v astrologii, homeopatii, ufo, nadpřirozené schopnosti a léčebné metody, které nebyly podrobeny vědeckému zkoumání a ověření. Malověrnost se objevuje v různých kulturních a sociálních prostředích. Její příčinou bývá nedostatečné vzdělání, nedůvěra v autority nebo snaha najít jednoduchá vysvětlení složitých problémů. Projevy malověrnosti se mohou objevit v různých situacích. Například v oblasti zdraví mohou lidé s malověrností preferovat alternativní medicínu před vědecky ověřenými léčebnými postupy. V oblasti společenských vztahů se dává přednost stereotypům a předsudkům před objektivním posouzením jednotlivých osob.
Malověrnost může být důvodem nepotřebného strachu, úzkosti a stresu. Nese s sebou širší důsledky pro společnost jako celek. Jestliže se většina populace řídí vírou a tradicí spíše než vědeckými důkazy, může to vést k nepříznivým sociálním, ekonomickým a politickým rozhodnutím. Proti malověrnosti lze bojovat. Jedním z nejúčinnějších způsobů je vzdělání. Když lidé získají více znalostí a porozumění, mohou být schopni lépe rozlišit mezi vědeckými fakty a pověrami. Dalším způsobem je podpora kritického myšlení. To znamená, že lidé by měli být schopni ověřit si informace, které slyší a čtou, s pomocí různých zdrojů. Kritické myšlení může také pomoci lidem pochopit, jakou roli hrají emoce a předsudky při rozhodování.


Co je to Malověrnost? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Malověrnost. Co znamená odborný pojem Malověrnost z kategorie Náboženství?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. Přesto se však může stát, že zde objevíte chybu nebo překlep. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte uvedený text s jinými osobami na komunitních sítích Facebook, Síť X, Reddit a Pinterest prostřednictvím tlačítek Sdílet.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Malověrnost je v kategorii náboženství

Klíčová slova: slovo, heslo, termín, náboženství, přesný výraz, co znamená, formulace, terminologie, co to je, přesný význam, lexikon, odborný výraz, Malověrnost, slovník, informace, odborné názvosloví, definice, synonymum


Pojem Malověrnost je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Více informací o pojmu Malověrnost lze najít v následujících zdrojích

Hledat videa s názvem Malověrnost na Youtube

Zkusit najít heslo Malověrnost ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít frázi Malověrnost na Google.cz

Zkusit najít slovo Malověrnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Malověrnost ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Malověrnost ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Malověrnost například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Nyní už nejspíš víte co znamená slovo Malověrnost? resp. jaký je přesný význam slova Malověrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Malověrnost, odpověď na dotaz co je to Malověrnost?. Víte např. kdo to je Benga? Znáte a víte kdo je Vendula Příhodová? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než náboženství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Oltář v kostele, malověrnost, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.