Co je to?
Výraz, termín, definice slova Neverbální komunikace. Co znamená odborný pojem Neverbální komunikace z kategorie Psychologie?

Co je to Neverbální komunikace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Neverbální komunikace

Neverbální komunikace je způsob dorozumívání, který je vlastní všem živočichům. V určitém společenství je dobře srozumitelná a váže se k určité situaci. Jedná se o sdělení beze slov, může probíhat současně s verbální komunikací.
Neverbální komunikace může mít v různých kulturách odlišný význam. Neverbální projevy mohou probíhat dotykem, pohyby těla nebo rukou, pohyby obličeje, očním kontaktem, postojem těla, a dalšími prostředky.


Co je to Neverbální komunikace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Neverbální komunikace. Co znamená odborný pojem Neverbální komunikace z kategorie Psychologie?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Neverbální komunikace můžete sdílet s přáteli na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Neverbální komunikace je v kategorii psychologie

Klíčová slova: terminologie, psychologie, Neverbální komunikace, co znamená, přesný výraz, definice pojmu, terminus technicus, synonymum, heslo, význam slova, formulace, termín, slovo, psychologie, co to je, wiki, význam pojmu, pojem


Pojem Neverbální komunikace je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Neverbální komunikace dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Neverbální komunikace, někdy též označována jako nonverbální, je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem. Probíhá při komunikační výměně, též může probíhat i při sociální interakci. Volně opsáno jde o komunikaci beze slov. Produkované neverbální signály jsou mnohovýznamnové a mohou se lišit jak na úrovní kulturní, tak na úrovni individuální. Výzkumy ukázaly, že není jednoduché určit, z kolika procent vnímáme komunikaci neverbální proti té verbální - zatímco u některých výzkumů je poměr zhruba 75% ve prospěch verbální, jiné zdroje zase uvádějí 50% na obou stranách, další naopak připisují až 90% té neverbální. Samozřejmě však záleží i na situaci, ve které se právě nacházíme; a protože se oba zdroje prolínají, není podle většiny autorů takovéto paušální rozdělení podílů obou komunikačních kanálů příliš smysluplné.

Další zdroje informací

Hledat pojem Neverbální komunikace ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Neverbální komunikace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Neverbální komunikace ve Wikizdrojích

Najít výraz Neverbální komunikace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Neverbální komunikace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Neverbální komunikace na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Neverbální komunikace například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už víte jaká je definice termínu Neverbální komunikace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Neverbální komunikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Neverbální komunikace, odpověď na dotaz co je to Neverbální komunikace?. Víte např. kdo to je Josef Pazderka? Znáte a víte kdo je Rachel Platten? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Neverbální komunikace hledat i v jiných kategoriích (než psychologie) U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.