Co je to?
Definice odborného termínu, slova Přídavné jméno. Co znamená pojem Přídavné jméno z kategorie Český jazyk?

Co je Přídavné jméno?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Přídavné jméno

Přídavné jméno je ohebným slovním druhem, který označuje vlastnosti podstatných jmen. Přídavné jméno je možno skloňovat a stupňovat. Určuje se u nich rod, číslo a pád. Rozlišují se tři stupně míry vlastnosti.
Existují také přivlastňovací přídavná jména, která vyjadřují příslušnost nebo vlastnictví podstatného jména, které po přídavném jménu následuje. Přídavné jméno se může skloňovat podle dvou vzorů – tvrdého vzoru mladý a měkkého vzoru jarní. Přivlastňovací přídavná jména pak mají vzory otcův a matčin.


Co je to Přídavné jméno? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Přídavné jméno. Co znamená pojem Přídavné jméno z kategorie Český jazyk?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text napsán pro Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Přídavné jméno? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Přídavné jméno patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: slovo, význam, terminus technicus, synonymum, terminologie, co znamená, definice pojmu, Český jazyk, názvosloví, vysvětlení, lexikon, definice, popis, pojem, Český jazyk, termín, co je to Přídavné jméno?, informace


Pojem Přídavné jméno je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Přídavné jméno dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum „to, co leží vedle“) je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. Ve větě mají nejčastěji funkci přívlastku shodného nebo doplňku.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Hledat slovo Přídavné jméno ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Přídavné jméno ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přídavné jméno ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít Přídavné jméno ve Wikizdrojích

Najít heslo Přídavné jméno ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Přídavné jméno na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Přídavné jméno například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní už nejspíš víte co znamená slovo Přídavné jméno? resp. jaký je přesný význam slova Přídavné jméno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přídavné jméno, odpověď na dotaz co je to Přídavné jméno?. Víte např. kdo to je Pavel Bure? Znáte a víte kdo je Skrblík? Nemáme možnost soustavné aktualizace všech textů. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Český jazyk, čeština, přídavné jméno, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.