Co je to?
Definice výrazu Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Co to je Výchovný ústav? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Výchovný ústav

Výchovný ústav je výchovná, vzdělávací a sociální instituce, jejímž úkolem je péče o děti, které jsou starší než 15 let a mají závažné poruchy chování, kvůli kterým jim byla nařízena ochranná nebo ústavní výchova.
Ústavy pro děti s nařízenou ústavní výchovou jsou oddělené od ústavů pro děti s uloženou ochrannou výchovou. Výjimečně zde mohou být umístěny i mladší děti.


Co je to Výchovný ústav? Význam slova, termín, Definice výrazu Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Výchovný ústav můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Výchovný ústav je v kategorii Školství

Klíčová slova: popis, Školství, lexikon, co je to Výchovný ústav?, přesný výraz, odborné názvosloví, názvosloví, význam slova, odborný výraz, pojem, slovník, vysvětlení, přesný význam, význam pojmu, formulace, wiki, synonymum, co znamená


Pojem Výchovný ústav je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Výchovný ústav dozvíte následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Výchovný ústav je zařízení, které je určeno pro děti starší 15 let, se závažnými poruchami chování, jimž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Jedná se o děti, jejichž chování je považováno za rizikové. Mezi závažné rizikové chování vedoucí k přesunutí dítěte do výchovného ústavu patří například užívání návykových látek, předčasný sexuální život, kriminalita, záškoláctví či agresivní chování vůči ostatním lidem. Ve výjimečných případech může být do ústavu umístěno i dítě starší 12 let. Může se tak stát tehdy, pokud byla dítěti uložena ochranná výchova, a jeho chování je natolik rizikové, že jedinec nemůže být umístěn do dětského domova se školou.

Další zdroje informací o slovu Výchovný ústav

Hledat videa s názvem Výchovný ústav na Youtube

Najít termín Výchovný ústav ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Výchovný ústav ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Výchovný ústav ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Výchovný ústav ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Výchovný ústav ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Výchovný ústav například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Výchovný ústav? resp. co to je Výchovný ústav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výchovný ústav, odpověď na dotaz co je to Výchovný ústav?. Víte např. kdo to je Opat? Znáte a víte kdo je Petra Pecková? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.