Co je to?
Výraz, termín, definice slova Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Co je to Výchovný ústav? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Výchovný ústav?

Výchovný ústav je výchovná, vzdělávací a sociální instituce, jejímž úkolem je péče o děti, které jsou starší než 15 let a mají závažné poruchy chování, kvůli kterým jim byla nařízena ochranná nebo ústavní výchova.
Ústavy pro děti s nařízenou ústavní výchovou jsou oddělené od ústavů pro děti s uloženou ochrannou výchovou. Výjimečně zde mohou být umístěny i mladší děti.


Co je to Výchovný ústav? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Výchovný ústav sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Výraz Výchovný ústav patří do sekce Školství

Klíčová slova: definice, odborné názvosloví, lexikon, Školství, popis, synonymum, pojem, slovo, vysvětlení, terminologie, význam slova, definice pojmu, odborný výraz, wiki, co to je, informace, co znamená, význam pojmu


Pojem Výchovný ústav je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Výchovný ústav? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Výchovný ústav je zařízení, které je určeno pro děti starší 15 let, se závažnými poruchami chování, jimž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Jedná se o děti, jejichž chování je považováno za rizikové. Mezi závažné rizikové chování vedoucí k přesunutí dítěte do výchovného ústavu patří například užívání návykových látek, předčasný sexuální život, kriminalita, záškoláctví či agresivní chování vůči ostatním lidem. Ve výjimečných případech může být do ústavu umístěno i dítě starší 12 let. Může se tak stát tehdy, pokud byla dítěti uložena ochranná výchova, a jeho chování je natolik rizikové, že jedinec nemůže být umístěn do dětského domova se školou.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít pojem Výchovný ústav ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Výchovný ústav ve Wikimedia Commons

Najít pojem Výchovný ústav ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Výchovný ústav ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Výchovný ústav ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Výchovný ústav ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Výchovný ústav například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Nyní již víte co znamená slovo Výchovný ústav? resp. co vlastně znamená slovo Výchovný ústav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výchovný ústav, odpověď na dotaz co je to Výchovný ústav?. Víte např. kdo to je Lenka Filipová mladší? Znáte a víte kdo je Pavel Zacha? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Výchovný ústav i v jiných kategoriích (než Školství). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.