Co je to?
Definice výrazu Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Co to je Výchovný ústav? Význam slova

Co znamená termín Výchovný ústav? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Výchovný ústav je výchovná, vzdělávací a sociální instituce, jejímž úkolem je péče o děti, které jsou starší než 15 let a mají závažné poruchy chování, kvůli kterým jim byla nařízena ochranná nebo ústavní výchova.
Ústavy pro děti s nařízenou ústavní výchovou jsou oddělené od ústavů pro děti s uloženou ochrannou výchovou. Výjimečně zde mohou být umístěny i mladší děti.


Co je to Výchovný ústav? Význam slova, termín, Definice výrazu Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Výchovný ústav) můžete sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Výchovný ústav patří do kategorie Školství

Klíčová slova: informace, Výchovný ústav, co znamená, formulace, wiki, vysvětlení, význam pojmu, popis, odborný výraz, názvosloví, pojem, přesný význam, význam, slovo, odborné názvosloví, definice pojmu, lexikon, synonymum


Pojem Výchovný ústav je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Výchovný ústav můžete dozvědět následující

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Výchovný ústav je zařízení, které je určeno pro děti starší 15 let, se závažnými poruchami chování, jimž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Jedná se o děti, jejichž chování je považováno za rizikové. Mezi závažné rizikové chování vedoucí k přesunutí dítěte do výchovného ústavu patří například užívání návykových látek, předčasný sexuální život, kriminalita, záškoláctví či agresivní chování vůči ostatním lidem. Ve výjimečných případech může být do ústavu umístěno i dítě starší 12 let. Může se tak stát tehdy, pokud byla dítěti uložena ochranná výchova, a jeho chování je natolik rizikové, že jedinec nemůže být umístěn do dětského domova se školou.

Linky na další online zdroje

Hledat slovo Výchovný ústav ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Výchovný ústav ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Výchovný ústav na Youtube

Najít termín Výchovný ústav ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Výchovný ústav ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Výchovný ústav ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Výchovný ústav například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Výchovný ústav? resp. co přesně označuje termín Výchovný ústav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výchovný ústav, odpověď na dotaz co je to Výchovný ústav?. Víte např. kdo to je Michael Kors? Znáte a víte kdo je Leader? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Školství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.