Co je to?
Výraz, termín, definice slova Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Co je to Výchovný ústav? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Výchovný ústav?

Výchovný ústav je výchovná, vzdělávací a sociální instituce, jejímž úkolem je péče o děti, které jsou starší než 15 let a mají závažné poruchy chování, kvůli kterým jim byla nařízena ochranná nebo ústavní výchova.
Ústavy pro děti s nařízenou ústavní výchovou jsou oddělené od ústavů pro děti s uloženou ochrannou výchovou. Výjimečně zde mohou být umístěny i mladší děti.


Co je to Výchovný ústav? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Výchovný ústav. Co znamená odborný pojem Výchovný ústav z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem Výchovný ústav se nachází v sekci Školství

Klíčová slova: vysvětlení, definice pojmu, slovo, význam pojmu, Školství, co je to Výchovný ústav?, slovník, přesný význam, terminus technicus, synonymum, terminologie, informace, odborné názvosloví, odborný výraz, pojem, Výchovný ústav, co znamená, Školství


Pojem Výchovný ústav je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Výchovný ústav píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Výchovný ústav je zařízení, které je určeno pro děti starší 15 let, se závažnými poruchami chování, jimž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Jedná se o děti, jejichž chování je považováno za rizikové. Mezi závažné rizikové chování vedoucí k přesunutí dítěte do výchovného ústavu patří například užívání návykových látek, předčasný sexuální život, kriminalita, záškoláctví či agresivní chování vůči ostatním lidem. Ve výjimečných případech může být do ústavu umístěno i dítě starší 12 let. Může se tak stát tehdy, pokud byla dítěti uložena ochranná výchova, a jeho chování je natolik rizikové, že jedinec nemůže být umístěn do dětského domova se školou.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Výchovný ústav ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Výchovný ústav ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Výchovný ústav ve Wikislovníku

Najít slovo Výchovný ústav ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Výchovný ústav ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Výchovný ústav na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Výchovný ústav například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Výchovný ústav? resp. co se přesně ukrývá za slovem Výchovný ústav? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výchovný ústav, odpověď na dotaz co je to Výchovný ústav?. Víte např. kdo to je Prospektor? Znáte a víte kdo je Helena Růžičková? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Výchovný ústav v jiné sekci než Školství. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.