Co je to?
Definice výrazu, termínu List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Co je to List vlastnictví? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu List vlastnictví

List vlastnictví, zkratkou LV, také výpis z katastru nemovitostí, je listina, která je veřejná a prokazuje vlastnictví nemovitostí. Je v něm obsažen soupis nemovitostí, které patří vlastníkovi nebo spoluvlastníkům v určitém katastrálním území.
List vlastnictví je možno získat prostřednictvím určeného katastrálního úřadu nebo Czech POINTu. Tato listina je platná vždy k datu vydání a bezplatně do ní lze nahlížet z webových stránek ČUZK. List je označen pořadovým číslem v rámci určitého katastrálního území.


Co je to List vlastnictví? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to List vlastnictví? s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz List vlastnictví je v sekci Právo

Klíčová slova: co to je, definice, heslo, definice pojmu, termín, Právo, přesný výraz, wiki, význam slova, synonymum, List vlastnictví, význam pojmu, vysvětlení, co znamená, odborný výraz, význam, slovník, slovo


Pojem List vlastnictví je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu List vlastnictví dozvíte následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

List vlastnictví (ve zkratce LV) je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Za vydání dokumentu se platí správní poplatek. Informativně lze do Listů vlastnictví bezplatně nahlížet pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.
Označovány jsou pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem List vlastnictví ve Wikimedia Commons

Najít heslo List vlastnictví na Google.cz

Vyhledat termín List vlastnictví ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem List vlastnictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem List vlastnictví na Youtube

Vyhledat pojem List vlastnictví ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo List vlastnictví například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo List vlastnictví? resp. co je to List vlastnictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu List vlastnictví, odpověď na dotaz co je to List vlastnictví?. Víte např. kdo to je Jan Čulík? Znáte a víte kdo je Zběh? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.