Co je to?
Výraz, termín, definice slova List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Co je to List vlastnictví? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu List vlastnictví?

List vlastnictví, zkratkou LV, také výpis z katastru nemovitostí, je listina, která je veřejná a prokazuje vlastnictví nemovitostí. Je v něm obsažen soupis nemovitostí, které patří vlastníkovi nebo spoluvlastníkům v určitém katastrálním území.
List vlastnictví je možno získat prostřednictvím určeného katastrálního úřadu nebo Czech POINTu. Tato listina je platná vždy k datu vydání a bezplatně do ní lze nahlížet z webových stránek ČUZK. List je označen pořadovým číslem v rámci určitého katastrálního území.


Co je to List vlastnictví? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz List vlastnictví se nachází v sekci právo

Klíčová slova: slovo, wiki, přesný výraz, heslo, informace, právo, význam, formulace, význam pojmu, odborný výraz, co je to List vlastnictví?, synonymum, terminus technicus, List vlastnictví, popis, názvosloví, vysvětlení, terminologie


Pojem List vlastnictví je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín List vlastnictví? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

List vlastnictví (ve zkratce LV) je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Za vydání dokumentu se platí správní poplatek. Informativně lze do Listů vlastnictví bezplatně nahlížet pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.
Označovány jsou pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat slovo List vlastnictví ve Wikizdrojích

Hledat heslo List vlastnictví ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem List vlastnictví ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz List vlastnictví na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo List vlastnictví ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem List vlastnictví na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo List vlastnictví například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už víte jaká je definice termínu List vlastnictví? resp. co se skrývá pod slovem List vlastnictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu List vlastnictví, odpověď na dotaz co je to List vlastnictví?. Víte např. kdo to je Emil Zátopek? Znáte a víte kdo je Soňa Peková? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.