Co je to?
Definice výrazu, termínu List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Co je to List vlastnictví? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu List vlastnictví

List vlastnictví, zkratkou LV, také výpis z katastru nemovitostí, je listina, která je veřejná a prokazuje vlastnictví nemovitostí. Je v něm obsažen soupis nemovitostí, které patří vlastníkovi nebo spoluvlastníkům v určitém katastrálním území.
List vlastnictví je možno získat prostřednictvím určeného katastrálního úřadu nebo Czech POINTu. Tato listina je platná vždy k datu vydání a bezplatně do ní lze nahlížet z webových stránek ČUZK. List je označen pořadovým číslem v rámci určitého katastrálního území.


Co je to List vlastnictví? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova List vlastnictví? Pak se o tuto stránku podělte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín List vlastnictví je v kategorii Právo

Klíčová slova: slovník, co je to List vlastnictví?, heslo, definice pojmu, názvosloví, informace, Právo, definice, termín, terminus technicus, odborný výraz, vysvětlení, význam slova, odborné názvosloví, význam, synonymum, význam pojmu, Právo


Pojem List vlastnictví je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu List vlastnictví dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

List vlastnictví (ve zkratce LV) je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Za vydání dokumentu se platí správní poplatek. Informativně lze do Listů vlastnictví bezplatně nahlížet pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.
Označovány jsou pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem List vlastnictví ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo List vlastnictví ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem List vlastnictví ve Wikizdrojích

Najít termín List vlastnictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo List vlastnictví na Google.cz

Zkusit najít výraz List vlastnictví ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo List vlastnictví například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova List vlastnictví? resp. co se skrývá pod slovem List vlastnictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu List vlastnictví, odpověď na dotaz co je to List vlastnictví?. Víte např. kdo to je Dalajláma? Znáte a víte kdo je Zběh? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Právo. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.