Co je to?
Definice výrazu, termínu List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Co je to List vlastnictví? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu List vlastnictví

List vlastnictví, zkratkou LV, také výpis z katastru nemovitostí, je listina, která je veřejná a prokazuje vlastnictví nemovitostí. Je v něm obsažen soupis nemovitostí, které patří vlastníkovi nebo spoluvlastníkům v určitém katastrálním území.
List vlastnictví je možno získat prostřednictvím určeného katastrálního úřadu nebo Czech POINTu. Tato listina je platná vždy k datu vydání a bezplatně do ní lze nahlížet z webových stránek ČUZK. List je označen pořadovým číslem v rámci určitého katastrálního území.


Co je to List vlastnictví? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu List vlastnictví. Co znamená odborný pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín List vlastnictví patří do kategorie Právo

Klíčová slova: wiki, Právo, slovo, význam slova, termín, co to je, lexikon, List vlastnictví, terminologie, definice, Právo, přesný význam, informace, pojem, význam pojmu, odborné názvosloví, názvosloví, význam


Pojem List vlastnictví je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín List vlastnictví? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

List vlastnictví (ve zkratce LV) je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Za vydání dokumentu se platí správní poplatek. Informativně lze do Listů vlastnictví bezplatně nahlížet pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.
Označovány jsou pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Linky na další online zdroje

Hledat heslo List vlastnictví ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo List vlastnictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem List vlastnictví ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem List vlastnictví ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem List vlastnictví na Youtube

Zkusit najít pojem List vlastnictví ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo List vlastnictví například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova List vlastnictví? resp. co se skrývá pod slovem List vlastnictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu List vlastnictví, odpověď na dotaz co je to List vlastnictví?. Víte např. kdo to je Jorga Kotrbová? Znáte a víte kdo je Klerik? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu List vlastnictví i v jiných kategoriích (než Právo). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.