Co je to?
Odborný výraz, definice slova List vlastnictví. Co znamená pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Co je to List vlastnictví? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu List vlastnictví?

List vlastnictví, zkratkou LV, také výpis z katastru nemovitostí, je listina, která je veřejná a prokazuje vlastnictví nemovitostí. Je v něm obsažen soupis nemovitostí, které patří vlastníkovi nebo spoluvlastníkům v určitém katastrálním území.
List vlastnictví je možno získat prostřednictvím určeného katastrálního úřadu nebo Czech POINTu. Tato listina je platná vždy k datu vydání a bezplatně do ní lze nahlížet z webových stránek ČUZK. List je označen pořadovým číslem v rámci určitého katastrálního území.


Co je to List vlastnictví? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova List vlastnictví. Co znamená pojem List vlastnictví z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova List vlastnictví můžete samozřejmě sdílet se známými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo List vlastnictví je v sekci právo

Klíčová slova: co znamená, slovník, terminus technicus, přesný výraz, právo, synonymum, pojem, přesný význam, odborné názvosloví, terminologie, názvosloví, List vlastnictví, definice pojmu, právo, význam slova, termín, lexikon, formulace


Pojem List vlastnictví je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu List vlastnictví?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

List vlastnictví (ve zkratce LV) je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Za vydání dokumentu se platí správní poplatek. Informativně lze do Listů vlastnictví bezplatně nahlížet pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.
Označovány jsou pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Zkuste zjistit více informací o slovu List vlastnictví v následujících zdrojích

Hledat videa s názvem List vlastnictví na Youtube

Najít pojem List vlastnictví ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem List vlastnictví ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo List vlastnictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín List vlastnictví ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo List vlastnictví ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo List vlastnictví například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je List vlastnictví? resp. co znamená List vlastnictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu List vlastnictví, odpověď na dotaz co je to List vlastnictví?. Víte např. kdo to je Sunnita? Znáte a víte kdo je Art Garfunkel? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než právo). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.