Co je to?
Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Co je to Habilitace? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Habilitace

Habilitace je označení pro proces udělení titulu vyučujícímu na vysoké škole. Jedná se o řízení k získání postavení docenta. Většinou se toto řízení skládá z vypracování habilitační práce, její obhajoby před odbornou habilitační komisí a mohou být stanoveny i další podmínky – přednášky, učitelská i vědecká praxe, odborné publikace a jiné.
Organizátory habilitací jsou vysoké školy, jmenování docentů provádí jejich rektor. Po skončení habilitačního řízení se lze ucházet o získání profesury.


Co je to Habilitace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Habilitace) můžete sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Habilitace patří do kategorie Školství

Klíčová slova: termín, heslo, přesný výraz, informace, Školství, odborné názvosloví, formulace, názvosloví, co je to Habilitace?, Školství, co to je, lexikon, přesný význam, slovník, synonymum, definice pojmu, terminus technicus, definice


Pojem Habilitace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Habilitace? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Řízení předcházející jmenování docentem se nazývá habilitace (habilitační řízení). Skládá se zpravidla z obhajoby habilitační práce před habilitační komisí a habilitační přednášky, případně může mít daná vysoká škola univerzitního typu (univerzita), která habilitaci provádí, další požadavky – vědecká a pedagogická praxe, citace, články v odborných časopisech (blíže též kupř. Hirschův index) atp. Řádné ukončení habilitačního řízení a následné jmenování docentem je nutným předstupněm k případnému pozdějšímu jmenování profesorem.

Hledejte pojem Habilitace v následujících vyhledávačích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Habilitace ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Habilitace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Habilitace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Habilitace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Habilitace ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Habilitace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Habilitace například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Habilitace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Habilitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Habilitace, odpověď na dotaz co je to Habilitace?. Víte např. kdo to je Agnostik? Znáte a víte kdo je Kriminalista? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.