Co je to?
Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Co je to Habilitace? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Habilitace?

Habilitace je označení pro proces udělení titulu vyučujícímu na vysoké škole. Jedná se o řízení k získání postavení docenta. Většinou se toto řízení skládá z vypracování habilitační práce, její obhajoby před odbornou habilitační komisí a mohou být stanoveny i další podmínky – přednášky, učitelská i vědecká praxe, odborné publikace a jiné.
Organizátory habilitací jsou vysoké školy, jmenování docentů provádí jejich rektor. Po skončení habilitačního řízení se lze ucházet o získání profesury.


Co je to Habilitace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Habilitace s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Habilitace patří do kategorie Školství

Klíčová slova: informace, vysvětlení, heslo, lexikon, formulace, odborné názvosloví, popis, synonymum, wiki, odborný výraz, Habilitace, přesný výraz, slovo, co to je, pojem, Školství, termín, přesný význam


Pojem Habilitace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Habilitace?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Řízení předcházející jmenování docentem se nazývá habilitace (habilitační řízení). Skládá se zpravidla z obhajoby habilitační práce před habilitační komisí a habilitační přednášky, případně může mít daná vysoká škola univerzitního typu (univerzita), která habilitaci provádí, další požadavky – vědecká a pedagogická praxe, citace, články v odborných časopisech (blíže též kupř. Hirschův index) atp. Řádné ukončení habilitačního řízení a následné jmenování docentem je nutným předstupněm k případnému pozdějšímu jmenování profesorem.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat slovo Habilitace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Habilitace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Habilitace ve Wikizdrojích

Hledat termín Habilitace na Google.cz

Najít pojem Habilitace ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Habilitace ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Habilitace například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Habilitace? resp. jaká je definice termínu Habilitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Habilitace, odpověď na dotaz co je to Habilitace?. Víte např. kdo to je Neonatolog? Znáte a víte kdo je Kněžka? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.