Co je to?
Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Co je to Habilitace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Habilitace?

Habilitace je označení pro proces udělení titulu vyučujícímu na vysoké škole. Jedná se o řízení k získání postavení docenta. Většinou se toto řízení skládá z vypracování habilitační práce, její obhajoby před odbornou habilitační komisí a mohou být stanoveny i další podmínky – přednášky, učitelská i vědecká praxe, odborné publikace a jiné.
Organizátory habilitací jsou vysoké školy, jmenování docentů provádí jejich rektor. Po skončení habilitačního řízení se lze ucházet o získání profesury.


Co je to Habilitace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Habilitace. Co znamená odborný pojem Habilitace z kategorie Školství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Habilitace je v sekci Školství

Klíčová slova: význam pojmu, odborný výraz, synonymum, význam slova, wiki, definice pojmu, slovo, lexikon, vysvětlení, termín, přesný význam, popis, Školství, terminologie, názvosloví, odborné názvosloví, heslo, přesný výraz


Pojem Habilitace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Habilitace píše následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Řízení předcházející jmenování docentem se nazývá habilitace (habilitační řízení). Skládá se zpravidla z obhajoby habilitační práce před habilitační komisí a habilitační přednášky, případně může mít daná vysoká škola univerzitního typu (univerzita), která habilitaci provádí, další požadavky – vědecká a pedagogická praxe, citace, články v odborných časopisech (blíže též kupř. Hirschův index) atp. Řádné ukončení habilitačního řízení a následné jmenování docentem je nutným předstupněm k případnému pozdějšímu jmenování profesorem.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat výraz Habilitace ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Habilitace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Habilitace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Habilitace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Habilitace na Google.cz

Hledat videa s názvem Habilitace na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Habilitace například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Habilitace? resp. jaká je definice termínu Habilitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Habilitace, odpověď na dotaz co je to Habilitace?. Víte např. kdo to je Emigrant? Znáte a víte kdo je Čmaňa? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Habilitace hledat i v jiných kategoriích (než Školství) Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.