Co je to?
Výraz, termín, definice slova Účetní závěrka. Co znamená odborný pojem Účetní závěrka z kategorie Účetnictví?

Co je Účetní závěrka? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Účetní závěrka?

Účetní závěrka je poslední krok účetní uzávěrky. Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá ze zákona o účetnictví a týká se účetních jednotek. K poslednímu dni účetního období musejí být doúčtovány účetní případy, vypočten a zaúčtován zisk a daň z příjmu a také uzavřeny účetní knihy.
Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, ve které jsou doplňující informace a vysvětlivky.


Co je to Účetní závěrka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Účetní závěrka. Co znamená odborný pojem Účetní závěrka z kategorie Účetnictví?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici pojmu Účetní závěrka sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Účetní závěrka je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: slovo, popis, Účetnictví, přesný výraz, formulace, odborný výraz, Účetní závěrka, informace, význam slova, vysvětlení, odborné názvosloví, definice, slovník, terminus technicus, přesný význam, termín, význam pojmu, co znamená


Pojem Účetní závěrka je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Účetní závěrka dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období.

Další možné informační zdroje

Vyhledat pojem Účetní závěrka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Účetní závěrka na Youtube

Najít heslo Účetní závěrka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Účetní závěrka ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Účetní závěrka ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Účetní závěrka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Účetní závěrka například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Účetní závěrka? resp. co označuje slovo Účetní závěrka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Účetní závěrka, odpověď na dotaz co je to Účetní závěrka?. Víte např. kdo to je B. B. King? Znáte a víte kdo je Amanda Seyfried? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než Účetnictví. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?