Co je to?
Výraz, termín, definice slova Účetní závěrka. Co znamená odborný pojem Účetní závěrka z kategorie Účetnictví?

Co je to Účetní závěrka? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Účetní závěrka?

Účetní závěrka je poslední krok účetní uzávěrky. Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá ze zákona o účetnictví a týká se účetních jednotek. K poslednímu dni účetního období musejí být doúčtovány účetní případy, vypočten a zaúčtován zisk a daň z příjmu a také uzavřeny účetní knihy.
Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, ve které jsou doplňující informace a vysvětlivky.


Co je to Účetní závěrka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Účetní závěrka. Co znamená odborný pojem Účetní závěrka z kategorie Účetnictví?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Účetní závěrka můžete samozřejmě sdílet s vašimi známými a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Účetní závěrka je v sekci Účetnictví

Klíčová slova: formulace, co to je, terminus technicus, definice, Účetní závěrka, význam pojmu, slovník, heslo, význam, co znamená, přesný význam, odborné názvosloví, odborný výraz, lexikon, význam slova, wiki, Účetnictví, názvosloví


Pojem Účetní závěrka je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Účetní závěrka? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období.

Další informační zdroje o slovu Účetní závěrka

Zkusit najít heslo Účetní závěrka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Účetní závěrka na Google.cz

Vyhledat slovo Účetní závěrka ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Účetní závěrka na Youtube

Hledat termín Účetní závěrka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Účetní závěrka ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Účetní závěrka například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Účetní závěrka? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Účetní závěrka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Účetní závěrka, odpověď na dotaz co je to Účetní závěrka?. Víte např. kdo to je Lotr? Znáte a víte kdo je Lukáš Rosol? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Účetnictví. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?