Co je to?
Výraz, termín, definice slova Anatomie. Co znamená odborný pojem Anatomie z kategorie Lékařství?

Co je to Anatomie? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Anatomie

Anatomie je název významné vědní disciplíny, která se zabývá stavbou, tvary, spojením a umístěním různých částí živých organizmů, tedy i lidského těla. Studuje i způsob, jakým stavba těla přispívá k průběhu základních životních funkcí. Anatomie zkoumá jednotlivé orgánové soustavy, kožní, kosterní, svalovou, trávicí, vylučovací, imunitní, rozmnožovací, dýchací, oběhovou, smyslovou, endokrinní a nervovou.


Co je to Anatomie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Anatomie. Co znamená odborný pojem Anatomie z kategorie Lékařství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Anatomie s kolegy na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Anatomie je v kategorii lékařství

Klíčová slova: synonymum, co je to Anatomie?, slovo, lexikon, definice pojmu, lékařství, pojem, lékařství, přesný výraz, Anatomie, termín, terminologie, vysvětlení, co znamená, heslo, informace, terminus technicus, význam


Pojem Anatomie je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Anatomie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Anatomie (z řeckého anatemnō, rozříznout) je obor, který se zabývá makroskopickou a mikroskopickou stavbou organismů. Z hlediska objektu zkoumání je oborem biologie nebo medicíny, lze ji rozdělit na anatomii lidského těla, anatomii živočichů a anatomii rostlin.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat pojem Anatomie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Anatomie ve Wikislovníku

Hledat slovo Anatomie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Anatomie na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Anatomie ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Anatomie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Anatomie například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Anatomie? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Anatomie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anatomie, odpověď na dotaz co je to Anatomie?. Víte např. kdo to je Cher? Znáte a víte kdo je David Rusňák? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci lékařství U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.