Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Úzus. Co znamená pojem Úzus z kategorie Latina?

Co to je Úzus? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Úzus

Úzus, jinak též zvyk, je pojmenování pro něco, co není zakotveno písemnou formou ani není povinné, ale všeobecně se respektuje a je uznáváno. Většinou se jedná o nějaká pravidla nebo zvyky.
Úzus může předcházet změnám současných norem nebo přispět k oficiální kodifikaci určitých pravidel. Nemusí však znamenat to nejlepší řešení. V právnické mluvě se jako úzus označuje zvykové právo, v dalších oblastech bývá zdrojem různých norem.


Co je to Úzus? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Úzus. Co znamená pojem Úzus z kategorie Latina?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Úzus s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Úzus patří do kategorie latina

Klíčová slova: přesný výraz, význam, latina, definice, slovník, význam pojmu, heslo, formulace, latina, názvosloví, lexikon, informace, co to je, odborný výraz, terminologie, význam slova, vysvětlení, pojem


Pojem Úzus je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Úzus? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Úzus (z latinského usus užití, dovednost, zvyk) neboli uzance je označení pro pravidlo či ustálený zvyk, který není povinný, psaný, ale v určité oblasti všeobecně přijímaný a respektovaný. Úzus může také spočívat v tom, že je obvyklé uznávat chování, které se liší oproti kodifikované normě. Úzus může být motivací či inspirací k vytvoření psané normy nebo ke změně existující (psaná norma může být zachycením stávajícího úzu). Pokud k nějakému jednání dochází na základě úzu, neznamená to nutně, že je to způsob nejsprávnější nebo nejlepší.

Další informační zdroje

Hledat videa s názvem Úzus na Youtube

Zkusit najít termín Úzus ve Wikizdrojích

Najít termín Úzus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Úzus ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Úzus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Úzus ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Úzus například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Nyní už nejspíš víte co to je Úzus? resp. co znamená Úzus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úzus, odpověď na dotaz co je to Úzus?. Víte např. kdo to je Bob Woodward? Znáte a víte kdo je Isaac Newton? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než latina). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.