Co je to?
Výraz, termín, definice slova Úzus. Co znamená odborný pojem Úzus z kategorie Latina?

Co je to Úzus? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Úzus?

Úzus, jinak též zvyk, je pojmenování pro něco, co není zakotveno písemnou formou ani není povinné, ale všeobecně se respektuje a je uznáváno. Většinou se jedná o nějaká pravidla nebo zvyky.
Úzus může předcházet změnám současných norem nebo přispět k oficiální kodifikaci určitých pravidel. Nemusí však znamenat to nejlepší řešení. V právnické mluvě se jako úzus označuje zvykové právo, v dalších oblastech bývá zdrojem různých norem.


Co je to Úzus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Úzus. Co znamená odborný pojem Úzus z kategorie Latina?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Úzus s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Úzus se nachází v kategorii latina

Klíčová slova: slovník, definice pojmu, vysvětlení, latina, lexikon, význam, informace, pojem, názvosloví, terminus technicus, odborné názvosloví, popis, terminologie, odborný výraz, přesný výraz, co je to Úzus?, synonymum, co znamená


Pojem Úzus je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co označuje termín Úzus? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úzus (z latinského usus užití, dovednost, zvyk) neboli uzance je označení pro pravidlo či ustálený zvyk, který není povinný, psaný, ale v určité oblasti všeobecně přijímaný a respektovaný. Úzus může také spočívat v tom, že je obvyklé uznávat chování, které se liší oproti kodifikované normě. Úzus může být motivací či inspirací k vytvoření psané normy nebo ke změně existující (psaná norma může být zachycením stávajícího úzu). Pokud k nějakému jednání dochází na základě úzu, neznamená to nutně, že je to způsob nejsprávnější nebo nejlepší.

Další možné informační zdroje

Hledat heslo Úzus na Google.cz

Hledat slovo Úzus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Úzus ve Wikizdrojích

Hledat výraz Úzus ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Úzus ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Úzus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Úzus například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Úzus? resp. jaký je význam slova Úzus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úzus, odpověď na dotaz co je to Úzus?. Víte např. kdo to je Megera? Znáte a víte kdo je Joni Mitchell? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Úzus i v jiných kategoriích (než latina). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.