Co je to?
Odborný výraz, definice slova Mentoring. Co znamená pojem Mentoring z kategorie Školství?

Co je to Mentoring? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Mentoring?

Mentoring je název způsobu, kterým se velmi účinně předávají a rozvíjejí odborné, manažerské a další tzv. měkké dovednosti. Tento způsob je profesionální, vztah účastníků (dvě osoby) je založen na plné důvěře. Mentor vede mentorovaného (označován jako mentee). Mentor mentorovaného provádí určitou situací nebo tématem, udílí mu rad na základě znalostí a zkušeností. Toto předávání probíhá přirozeně, prostředí je většinou pracovní. Prakticky se jedná o možnost napomoci mentorovanému nalézt správné řešení nebo určit směr, jak by měl postupovat.
Mentee však může obohacovat i mentora. Účastník mentoringu se snaží dále se rozvíjet profesně i z hlediska osobnosti. Mentor je mentorovanému příkladem, podporuje jeho karierní růst a pomáhá k profesionálnímu chování. Prostředí, ve kterém činnost probíhá, musí být bezpečné, podnětné pro učení a umožňující klást otázky, získávat odborné rady, zkušenosti nebo nápady. Mentorem se může stát profesionál z různých oblastí, úspěšný manažer, specialista či lektor.


Co je to Mentoring? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Mentoring. Co znamená pojem Mentoring z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Mentoring s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Mentoring se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: informace, co je to Mentoring?, význam slova, heslo, co znamená, terminologie, význam, terminus technicus, slovo, lexikon, význam pojmu, Školství, Školství, odborné názvosloví, synonymum, přesný výraz, wiki, názvosloví


Pojem Mentoring je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Mentoring v následujících vyhledávačích

Vyhledat výraz Mentoring na Google.cz

Najít slovo Mentoring ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Mentoring na Youtube

Zkusit najít pojem Mentoring ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mentoring ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Mentoring ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Mentoring například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Mentoring? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Mentoring? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mentoring, odpověď na dotaz co je to Mentoring?. Víte např. kdo to je Libor Podmol? Znáte a víte kdo je Moralista? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.