Co je to?
Výraz, termín, definice slova Postmoderna. Co znamená odborný pojem Postmoderna z kategorie Filozofie?

Co je to Postmoderna? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Postmoderna

Postmoderna je označením určitých způsobů myšlení, jednání, orientací, systémů hodnot a dalších pojmů, spojených s postindustriální společností 20. století. Dotýká se mnoha oblastí, například estetiky, malířství, architektury, literatury, filozofie, sociologie a dalších oborů. V estetice reprezentuje postmoderna zavržení forem, více vrstev díla a příklon k ekleticizmu. Zavádí se nové pojmy jako dekonstrukce a analýza vznešenosti.
V malířství jede o větší vyjádření emocí a ztvárňování poetičtějších námětů. Architektura postmoderny se staví proti bauhausu a funkcionalizmu, chce vyvolat pocity, výrazným představitelem je například Friedensreich Hundertwasser. Literatura líčí svět jako složitý a těžko pochopitelný, autoři se neomezují žánry a kombinují různé literární postupy.


Co je to Postmoderna? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Postmoderna. Co znamená odborný pojem Postmoderna z kategorie Filozofie?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Postmoderna s vašimi přáteli na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Postmoderna se nachází v kategorii filozofie

Klíčová slova: Postmoderna, definice, význam slova, slovo, definice pojmu, odborný výraz, termín, lexikon, heslo, odborné názvosloví, přesný výraz, informace, co je to Postmoderna?, význam, formulace, filozofie, terminus technicus, vysvětlení


Pojem Postmoderna je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Postmoderna píše následující

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Postmoderna (také postmodernismus) je myšlenkový směr konce 20. století.
Tento pojem vznikl na základě krátké, ale vlivné knihy Jeana-Françoise Lyotarda O postmodernismu (La condition postmoderne, 1979, č. 1993). Základním prvkem postmoderny je pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění, došlo nejen ke zpochybnění optimistického pohledu na historický vývoj západní civilizace, ale i pohledu na dějiny jako na proces postupného překonávání dřívějších fází či etap. S tím je samozřejmě spojen fakt, že se tímto termínem označují často i protichůdné proudy a tím je ztížen jejich popis.

Další zdroje informací

Vyhledat výraz Postmoderna ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Postmoderna ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Postmoderna na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Postmoderna ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Postmoderna na Youtube

Hledat termín Postmoderna ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Postmoderna například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě nyní již víte co je to Postmoderna? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Postmoderna? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Postmoderna, odpověď na dotaz co je to Postmoderna?. Víte např. kdo to je Liberál? Znáte a víte kdo je Tomáš Garrigue Masaryk? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto termín Postmoderna hledat i v jiných kategoriích (než filozofie) Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.