Co je to?
Výraz, termín, definice slova Absurdní drama. Co znamená odborný pojem Absurdní drama z kategorie Literatura?

Co je to Absurdní drama? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Absurdní drama?

Absurdní drama je jeden z útvarů avantgardního divadla, který se objevil přibližně v polovině minulého století. Jeho obsah plně odpovídá jeho názvu, tedy je zcela nesmyslný. Postavy spolu sice hovoří, ale vzájemně si nerozumějí, komunikace nefunguje, děj se nikam neposouvá, nedává smysl. Absurdní drama poukazuje na osamělost člověka. Objevují se bezobsažné fráze a černý humor. U nás psal absurdní drama např. Václav Havel.


Co je to Absurdní drama? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Absurdní drama. Co znamená odborný pojem Absurdní drama z kategorie Literatura?

Texty mohou obsahovat chyby. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Absurdní drama se nachází v kategorii literatura

Klíčová slova: význam slova, přesný výraz, vysvětlení, význam pojmu, význam, pojem, heslo, co to je, co je to Absurdní drama?, lexikon, definice pojmu, slovník, terminologie, informace, přesný význam, literatura, popis, názvosloví


Pojem Absurdní drama je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Absurdní drama? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Absurdní drama (z lat. absurdus nesmyslný, sluchu nepříjemný) je směr avantgardního divadla, projevující se zejména od 50. let 20. století.
Absurdní drama zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou. Vyjadřuje pocity bezmoci osamoceného člověka a ztrátu schopnosti dorozumění s ostatními lidmi. Ukazuje člověka, jenž je ohrožen mechanismy moderní civilizace, kterou sám stvořil.
Charakteristické je odstranění souvislého děje, opomíjení charakteristiky postav, deformace a devalvace jazyka, který ztrácí svou dorozumívací funkci. Dialog sice umožňuje komunikaci, ale prázdnota frází a plané tlachání znemožňují dorozumění.
Hry jsou laděny tragicky nebo tragikomicky. Časté jsou groteskní prvky a černý humor.

Další možné informační zdroje

Vyhledat pojem Absurdní drama ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Absurdní drama na Google.cz

Hledat slovo Absurdní drama ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Absurdní drama ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Absurdní drama ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Absurdní drama ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Absurdní drama například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste zjistili jaká je definice slova Absurdní drama? resp. jaký je přesný význam slova Absurdní drama? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Absurdní drama, odpověď na dotaz co je to Absurdní drama?. Víte např. kdo to je Kate Middleton? Znáte a víte kdo je Cobie Smulders? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Absurdní drama i v jiných kategoriích (než literatura). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.