Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Církev. Co znamená pojem Církev z kategorie Náboženství?

Co je Církev?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Církev

Církev je označení, které pochází z řečtiny i latiny. Řecké slovo kyriakon označuje něco, co náleží Bohu, latinské slovo ecclesia znamená shromáždění. Původně se jednalo o shromáždění těch jedinců, kteří se zabývali řízením záležitostí obce. Starý zákon mluvil o církvi jako o společenství Izraelitů soustředěných v prostředí s odlišným náboženstvím. Později byli jako církev označování křesťané, kdy se tito věřící shromažďovali na jednom místě. Později se jednalo o veškeré křesťany, kdy jejich vedoucí osobností byl Kristus nebo šlo o určitou samostatnou jednotku například podle území. Současná definice chápe církev jako velké společenství věřících, která má výrazné prvky typické pro instituce.
Církev udržuje a vykládá náboženská dogmata, připravuje různé náboženské rituály, dbá na dodržování norem náboženského života a provádí kontrolní činnost. V katolickém náboženství jde o mocenské postavení a rozhodování hierarchické stupnice kněžstva v protestantizmu se jedná o sněmovní dohodu, na které se účastní i laici. Křesťanské církve vztahují svůj původ k prvotní církvi založené Ježíšem Kristem, na kterého pak navázali apoštolové. Členové církve mají společný cíl, rituály, povinnosti i výsady.


Co je to Církev? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Církev. Co znamená pojem Církev z kategorie Náboženství?

Neručíme za pravdivost poskytovaných informací. Text napsán pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Církev? Potom se o definici podělte s kamarády na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Církev se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: slovo, náboženství, co je to Církev?, informace, synonymum, popis, slovník, lexikon, odborný výraz, odborné názvosloví, význam slova, wiki, vysvětlení, názvosloví, termín, definice pojmu, co to je, heslo


Pojem Církev je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Církev?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

V nejobecnějším významu je církev náboženskou organizací sjednocenou týmž vyznáním. Tento článek pojednává o církvi z pohledu křesťanství. V tomto smyslu je výraz církev označením pro společenství křesťanů. Používá se jednak ve významu společenství všech (ekumena) či vybrané skupiny věřících, v užším významu jako název náboženské organizace a jejích zasvěcených členů (duchovních).
Pojem církev pochází z řeckého Kyriaké, „Pánova“ (Kyrios – Pán), z označení Ekklésia tú Kyriú, „shromáždění Pánovo“. Výraz ekklésia, který přešel do latinského označení církve Ecclesia, je znám z řeckých právních dějin, jako název sněmu všech plnoprávných občanů demokratické polis.
Církev dle církevního práva je společenství, není to označení pro nějakou vybranou kněžskou kastu, ale všech, kdo se ke Kristu jako svému Pánu hlásí. Členové společenství nesou právem eschatologický titul „vyvolení“, „svatí“. Tvoří společenství, které smí plným právem převzít velké tituly starozákonního a současně i eschatologického společenství Božího: kehal Jahve, „společenství Boží“.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat výraz Církev na Google.cz

Najít výraz Církev ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem Církev na Youtube

Vyhledat heslo Církev ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Církev ve vyhledávači Yahoo

Hledat heslo Církev ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Církev například v Google obrázcích, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Teďka už zajisté víte co znamená Církev? resp. co vlastně znamená slovo Církev? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Církev, odpověď na dotaz co je to Církev?. Víte např. kdo to je Ivo Kaderka? Znáte a víte kdo je Karel Vágner? Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než náboženství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.