Co je to?
Odborný výraz, definice slova Církev. Co znamená pojem Církev z kategorie Náboženství?

Co je to Církev? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Církev

Církev je označení, které pochází z řečtiny i latiny. Řecké slovo kyriakon označuje něco, co náleží Bohu, latinské slovo ecclesia znamená shromáždění. Původně se jednalo o shromáždění těch jedinců, kteří se zabývali řízením záležitostí obce. Starý zákon mluvil o církvi jako o společenství Izraelitů soustředěných v prostředí s odlišným náboženstvím. Později byli jako církev označování křesťané, kdy se tito věřící shromažďovali na jednom místě. Později se jednalo o veškeré křesťany, kdy jejich vedoucí osobností byl Kristus nebo šlo o určitou samostatnou jednotku například podle území. Současná definice chápe církev jako velké společenství věřících, která má výrazné prvky typické pro instituce.
Církev udržuje a vykládá náboženská dogmata, připravuje různé náboženské rituály, dbá na dodržování norem náboženského života a provádí kontrolní činnost. V katolickém náboženství jde o mocenské postavení a rozhodování hierarchické stupnice kněžstva v protestantizmu se jedná o sněmovní dohodu, na které se účastní i laici. Křesťanské církve vztahují svůj původ k prvotní církvi založené Ježíšem Kristem, na kterého pak navázali apoštolové. Členové církve mají společný cíl, rituály, povinnosti i výsady.


Co je to Církev? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Církev. Co znamená pojem Církev z kategorie Náboženství?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Církev s dalšími osobami na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Církev se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: synonymum, terminologie, wiki, přesný význam, odborné názvosloví, terminus technicus, odborný výraz, vysvětlení, význam pojmu, definice pojmu, informace, lexikon, slovník, popis, význam slova, Církev, co to je, heslo


Pojem Církev je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Církev můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

V nejobecnějším významu je církev náboženskou organizací sjednocenou týmž vyznáním. Tento článek pojednává o církvi z pohledu křesťanství. V tomto smyslu je výraz církev označením pro společenství křesťanů. Používá se jednak ve významu společenství všech (ekumena) či vybrané skupiny věřících, v užším významu jako název náboženské organizace a jejích zasvěcených členů (duchovních).
Pojem církev pochází z řeckého Kyriaké, „Pánova“ (Kyrios – Pán), z označení Ekklésia tú Kyriú, „shromáždění Pánovo“. Výraz ekklésia, který přešel do latinského označení církve Ecclesia, je znám z řeckých právních dějin, jako název sněmu všech plnoprávných občanů demokratické polis.
Církev dle církevního práva je společenství, není to označení pro nějakou vybranou kněžskou kastu, ale všech, kdo se ke Kristu jako svému Pánu hlásí. Členové společenství nesou právem eschatologický titul „vyvolení“, „svatí“. Tvoří společenství, které smí plným právem převzít velké tituly starozákonního a současně i eschatologického společenství Božího: kehal Jahve, „společenství Boží“.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít frázi Církev ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Církev ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Církev na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Církev ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Církev ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Církev ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Církev například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Církev? resp. jaký je význam slova Církev? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Církev, odpověď na dotaz co je to Církev?. Víte např. kdo to je Předák? Znáte a víte kdo je Nihilista? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je náboženství. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.