Co je to?
Výraz, termín, definice slova Žalm. Co znamená odborný pojem Žalm z kategorie Literatura?

Co je to Žalm? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Žalm?

Žalm je druh (před)křesťanské zpívané modlitby. Se žalmy se setkáme především v biblickém Starém zákonu, konrétně v Knize žalmů. Tyto modlitby byly doprovázeny hrou na strunné nástroje. Žalmy nebyly jen křesťanskou specialitou, jejich doklady byly nalezeny i v literaturách jiných starověkých národů a civilizací (Ugarit).


Co je to Žalm? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Žalm. Co znamená odborný pojem Žalm z kategorie Literatura?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s blízkými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Žalm je v sekci literatura

Klíčová slova: literatura, význam pojmu, co to je, slovo, význam slova, odborné názvosloví, lexikon, Žalm, vysvětlení, wiki, terminologie, co znamená, co je to Žalm?, terminus technicus, formulace, pojem, termín, význam


Pojem Žalm je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Žalm? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Žalm je literární útvar známý především z Bible, zvláště ze Starého zákona. Najdeme jej však i v mimobiblické literatuře, např. v textech z Ugaritu. Jedná se o modlitbu psanou poetickou formou za pomoci klasických semitských jazykových nástrojů (přízvuky, paralelismus, chiasmus, apod.). Kromě modlitby spíše soukromého charakteru se může jednat i o modlitbu veřejnou, např. o zpěv při královské intronizaci, při národních slavnostech apod.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat videa s názvem Žalm na Youtube

Zkusit najít slovo Žalm ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Žalm ve Wikislovníku

Najít termín Žalm ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Žalm ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Žalm ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Žalm například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Žalm? resp. jaká je definice termínu Žalm? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Žalm, odpověď na dotaz co je to Žalm?. Víte např. kdo to je Nacionalista? Znáte a víte kdo je Ed Sheeran? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci literatura Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.