Co je to?
Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Co je Statutární orgán?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Statutární orgán

Statutární orgán je označení pro osoby, které mají oprávnění k jednání ve jménu právnické osoby, například za různé spolky či sdružení. Může se jednat o jednu nebo více osob.
Pravomoci statutárního orgánu, jeho složení, ustanovení a zodpovědnost jsou definovány v občanském zákoníku, dále v zákoně o obchodních korporacích. Zakotveny jsou ve smlouvě a stanovách.


Co je to Statutární orgán? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Text napsán pro Superia.cz

Definici slova Statutární orgán můžete sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Výraz Statutární orgán je v kategorii právo

Klíčová slova: popis, právo, přesný výraz, terminus technicus, definice, Statutární orgán, informace, význam pojmu, slovník, vysvětlení, co to je, definice pojmu, lexikon, názvosloví, co je to Statutární orgán?, odborné názvosloví, přesný význam, odborný výraz


Pojem Statutární orgán je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Statutární orgán dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.).
Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektiv, například představenstvo akciové společnosti či družstva. Bližší podrobnosti, jako je složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob, stanoví občanský zákoník, případně také zákon o obchodních korporacích, a stanovy či jiná zakladatelská smlouva dané korporace.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Statutární orgán ve Wikimedia Commons

Najít slovo Statutární orgán na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Statutární orgán na Youtube

Hledat slovo Statutární orgán ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Statutární orgán ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Statutární orgán ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Statutární orgán například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v metavyhledávači Info.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku co znamená slovo Statutární orgán? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Statutární orgán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Statutární orgán, odpověď na dotaz co je to Statutární orgán?. Víte např. kdo to je Trestanec? Znáte a víte kdo je Petr Kramný? Nemáme možnost soustavné aktualizace všech textů. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Můžete se proto pokusit najít heslo Statutární orgán i v jiné sekci než v právo. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Váha, právo, statutární orgán, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.