Co je to?
Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Co je to Statutární orgán? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Statutární orgán

Statutární orgán je označení pro osoby, které mají oprávnění k jednání ve jménu právnické osoby, například za různé spolky či sdružení. Může se jednat o jednu nebo více osob.
Pravomoci statutárního orgánu, jeho složení, ustanovení a zodpovědnost jsou definovány v občanském zákoníku, dále v zákoně o obchodních korporacích. Zakotveny jsou ve smlouvě a stanovách.


Co je to Statutární orgán? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Statutární orgán patří do kategorie Právo

Klíčová slova: Statutární orgán, přesný výraz, formulace, definice, pojem, co je to Statutární orgán?, vysvětlení, odborný výraz, lexikon, odborné názvosloví, význam slova, slovník, Právo, Právo, informace, přesný význam, terminus technicus, význam


Pojem Statutární orgán je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Statutární orgán?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.).
Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektiv, například představenstvo akciové společnosti či družstva. Bližší podrobnosti, jako je složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob, stanoví občanský zákoník, případně také zákon o obchodních korporacích, a stanovy či jiná zakladatelská smlouva dané korporace.

Hledejte v dalších zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Statutární orgán ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Statutární orgán ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Statutární orgán ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Statutární orgán ve Wikizdrojích

Hledat slovo Statutární orgán ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Statutární orgán ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Statutární orgán například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Statutární orgán? resp. co označuje slovo Statutární orgán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Statutární orgán, odpověď na dotaz co je to Statutární orgán?. Víte např. kdo to je Mikejepan? Znáte a víte kdo je Elton John? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Právo. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.