Co je to?
Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Co je to Statutární orgán? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Statutární orgán?

Statutární orgán je označení pro osoby, které mají oprávnění k jednání ve jménu právnické osoby, například za různé spolky či sdružení. Může se jednat o jednu nebo více osob.
Pravomoci statutárního orgánu, jeho složení, ustanovení a zodpovědnost jsou definovány v občanském zákoníku, dále v zákoně o obchodních korporacích. Zakotveny jsou ve smlouvě a stanovách.


Co je to Statutární orgán? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Veškeré texty jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Statutární orgán s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Statutární orgán je v kategorii Právo

Klíčová slova: co je to Statutární orgán?, Statutární orgán, pojem, slovo, význam, vysvětlení, informace, heslo, slovník, co to je, názvosloví, formulace, přesný výraz, lexikon, odborné názvosloví, terminus technicus, terminologie, význam pojmu


Pojem Statutární orgán je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Statutární orgán? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.).
Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektiv, například představenstvo akciové společnosti či družstva. Bližší podrobnosti, jako je složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob, stanoví občanský zákoník, případně také zákon o obchodních korporacích, a stanovy či jiná zakladatelská smlouva dané korporace.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít termín Statutární orgán na Google.cz

Vyhledat termín Statutární orgán ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Statutární orgán ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Statutární orgán ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Statutární orgán ve Wikimedia Commons

Hledat termín Statutární orgán ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Statutární orgán například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Statutární orgán? resp. co znamená Statutární orgán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Statutární orgán, odpověď na dotaz co je to Statutární orgán?. Víte např. kdo to je Stephen Hawking? Znáte a víte kdo je Mluvčí? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Právo. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.