Co je to?
Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Co je to Statutární orgán? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Statutární orgán

Statutární orgán je označení pro osoby, které mají oprávnění k jednání ve jménu právnické osoby, například za různé spolky či sdružení. Může se jednat o jednu nebo více osob.
Pravomoci statutárního orgánu, jeho složení, ustanovení a zodpovědnost jsou definovány v občanském zákoníku, dále v zákoně o obchodních korporacích. Zakotveny jsou ve smlouvě a stanovách.


Co je to Statutární orgán? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Statutární orgán. Co znamená odborný pojem Statutární orgán z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Statutární orgán můžete sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Statutární orgán je v kategorii Právo

Klíčová slova: heslo, význam pojmu, názvosloví, přesný význam, vysvětlení, termín, význam slova, co znamená, definice pojmu, synonymum, slovník, popis, terminus technicus, Statutární orgán, co to je, definice, co je to Statutární orgán?, slovo


Pojem Statutární orgán je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Statutární orgán? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.).
Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektiv, například představenstvo akciové společnosti či družstva. Bližší podrobnosti, jako je složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob, stanoví občanský zákoník, případně také zákon o obchodních korporacích, a stanovy či jiná zakladatelská smlouva dané korporace.

Další informační zdroje

Vyhledat slovo Statutární orgán ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Statutární orgán ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Statutární orgán na Google.cz

Hledat termín Statutární orgán ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Statutární orgán ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Statutární orgán ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Statutární orgán například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Statutární orgán? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Statutární orgán? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Statutární orgán, odpověď na dotaz co je to Statutární orgán?. Víte např. kdo to je Iva Kubelková? Znáte a víte kdo je Hillary Clinton? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Právo). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.