Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kubismus. Co znamená odborný pojem Kubismus z kategorie Kultura?

Co je Kubismus?

Co znamená pojem, definice termínu Kubismus?

Kubismus je název jednoho z uměleckých směrů, které se objevily na konci 19. a počátku 20. století. Jde o umělecké avantgardní hnutí, které se projevilo nejvíce ve výtvarném umění a v architektuře. K umění se kubismus staví revolučním pojetím, zaměřuje se na prostorové uspořádání díla, na předměty nahlíží současně z většího množství úhlů. Předmět, který je zobrazován, se rozkládá až na ty nejmenší tvary. Často se jedná právě o krychle, proto název kubismus. S využitím fantazie jsou pak tvary složeny zpět do obrazu, což je příčinou dojmu deformace a pohledů z různých stran. Byly vytvářeny nové perspektivy a prostorové vztahy mezi různými předměty.
Kubismus ovlivnil mnoho dalších stylů a přispěl k jejich dalšímu rozvoji. Vzhledem k tomu, že kubismus nebyl v literatuře příliš výrazný, nelze v této oblasti přesně určit jeho začátek. Nezávisle se objevila první kubistická díla na počátku 20 století ve Francii, kde tvořili Pablo Picasso a Georges Braque. Ti se později věnovali společné tvorbě. Později vznikla celá kubistická škola. Obrazy byly důležité i pro kubistické básně, písmena tvořila obrazce, důraz nebyl kladen ani na melodii, ani na význam. Důležitá byla fantasie a dynamičnost, často se užívala volná asociace myšlenek. K významným představitelům kubismu v literatuře patří například Guillaume Apollinaire či Jean Cocteau. Významnou oblastí, ve které se kubismus uplatnil, je architektura.

Co je to Kubismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kubismus. Co znamená odborný pojem Kubismus z kategorie Kultura?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Definici pojmu Kubismus sdílejte s rodinou a kamarády na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Kubismus je v kategorii kultura

Klíčová slova: wiki, Kubismus, kultura, odborný výraz, pojem, co je to Kubismus?, lexikon, terminologie, kultura, popis, informace, definice pojmu, co znamená, co to je, formulace, synonymum, význam slova, termín


Pojem Kubismus je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Kubismus?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Kubismus je avantgardní umělecké hnutí přelomu 19. a 20. století, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle – latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu.

Pro více informací o heslu Kubismus zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít frázi Kubismus ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat výraz Kubismus ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kubismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Kubismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Kubismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kubismus ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Kubismus například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co to je Kubismus? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kubismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kubismus, odpověď na dotaz co je to Kubismus?. Víte např. kdo to je Samuel Leroy Jackson? Znáte a víte kdo je Olga Sommerová? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Kubismus i v jiné sekci než je kategorie kultura. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie kultura, svitek filmu, kubismus, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.