Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kubismus. Co znamená odborný pojem Kubismus z kategorie Kultura?

Co je to Kubismus? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Kubismus?

Kubismus je název jednoho z uměleckých směrů, které se objevily na konci 19. a počátku 20. století. Jde o umělecké avantgardní hnutí, které se projevilo nejvíce ve výtvarném umění a v architektuře. K umění se kubismus staví revolučním pojetím, zaměřuje se na prostorové uspořádání díla, na předměty nahlíží současně z většího množství úhlů. Předmět, který je zobrazován, se rozkládá až na ty nejmenší tvary. Často se jedná právě o krychle, proto název kubismus. S využitím fantazie jsou pak tvary složeny zpět do obrazu, což je příčinou dojmu deformace a pohledů z různých stran. Byly vytvářeny nové perspektivy a prostorové vztahy mezi různými předměty.
Kubismus ovlivnil mnoho dalších stylů a přispěl k jejich dalšímu rozvoji. Vzhledem k tomu, že kubismus nebyl v literatuře příliš výrazný, nelze v této oblasti přesně určit jeho začátek. Nezávisle se objevila první kubistická díla na počátku 20 století ve Francii, kde tvořili Pablo Picasso a Georges Braque. Ti se později věnovali společné tvorbě. Později vznikla celá kubistická škola. Obrazy byly důležité i pro kubistické básně, písmena tvořila obrazce, důraz nebyl kladen ani na melodii, ani na význam. Důležitá byla fantasie a dynamičnost, často se užívala volná asociace myšlenek. K významným představitelům kubismu v literatuře patří například Guillaume Apollinaire či Jean Cocteau. Významnou oblastí, ve které se kubismus uplatnil, je architektura.

Co je to Kubismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kubismus. Co znamená odborný pojem Kubismus z kategorie Kultura?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Kubismus sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem Kubismus patří do sekce kultura

Klíčová slova: odborné názvosloví, co je to Kubismus?, slovo, názvosloví, wiki, Kubismus, kultura, význam pojmu, heslo, pojem, terminologie, popis, přesný výraz, definice, význam slova, termín, odborný výraz, co znamená


Pojem Kubismus je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Kubismus? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kubismus je avantgardní umělecké hnutí přelomu 19. a 20. století, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle – latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít výraz Kubismus ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Kubismus ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Kubismus na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kubismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Kubismus ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Kubismus ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Kubismus například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Kubismus? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kubismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kubismus, odpověď na dotaz co je to Kubismus?. Víte např. kdo to je Outsider? Znáte a víte kdo je Klerik? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci kultura U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.