Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kubismus. Co znamená odborný pojem Kubismus z kategorie Kultura?

Co je to Kubismus? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Kubismus?

Kubismus je název jednoho z uměleckých směrů, které se objevily na konci 19. a počátku 20. století. Jde o umělecké avantgardní hnutí, které se projevilo nejvíce ve výtvarném umění a v architektuře. K umění se kubismus staví revolučním pojetím, zaměřuje se na prostorové uspořádání díla, na předměty nahlíží současně z většího množství úhlů. Předmět, který je zobrazován, se rozkládá až na ty nejmenší tvary. Často se jedná právě o krychle, proto název kubismus. S využitím fantazie jsou pak tvary složeny zpět do obrazu, což je příčinou dojmu deformace a pohledů z různých stran. Byly vytvářeny nové perspektivy a prostorové vztahy mezi různými předměty.
Kubismus ovlivnil mnoho dalších stylů a přispěl k jejich dalšímu rozvoji. Vzhledem k tomu, že kubismus nebyl v literatuře příliš výrazný, nelze v této oblasti přesně určit jeho začátek. Nezávisle se objevila první kubistická díla na počátku 20 století ve Francii, kde tvořili Pablo Picasso a Georges Braque. Ti se později věnovali společné tvorbě. Později vznikla celá kubistická škola. Obrazy byly důležité i pro kubistické básně, písmena tvořila obrazce, důraz nebyl kladen ani na melodii, ani na význam. Důležitá byla fantasie a dynamičnost, často se užívala volná asociace myšlenek. K významným představitelům kubismu v literatuře patří například Guillaume Apollinaire či Jean Cocteau. Významnou oblastí, ve které se kubismus uplatnil, je architektura.

Co je to Kubismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kubismus. Co znamená odborný pojem Kubismus z kategorie Kultura?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Kubismus s vašimi kamarády prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Kubismus se nachází v kategorii kultura

Klíčová slova: význam slova, Kubismus, co znamená, význam, popis, slovník, informace, vysvětlení, synonymum, pojem, definice, kultura, formulace, co to je, lexikon, názvosloví, heslo, přesný výraz


Pojem Kubismus je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kubismus? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kubismus je avantgardní umělecké hnutí přelomu 19. a 20. století, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle – latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít termín Kubismus na Google.cz

Najít pojem Kubismus ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Kubismus ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Kubismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Kubismus ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Kubismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Kubismus například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě nyní již víte jaký je význam slova Kubismus? resp. co je to Kubismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kubismus, odpověď na dotaz co je to Kubismus?. Víte např. kdo to je Zoofil? Znáte a víte kdo je Sandra Bullock? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Kubismus i v jiných kategoriích (než kultura). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.