Co je to?
Odborný výraz, definice slova Parafín. Co znamená slovo Parafín z kategorie Chemie?

Co je Parafín?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Parafín?

Parafín je produkt získaný z ropy. Je voděodolný, snadno se taví. Využívá se v celé řadě oborů - jako přísada do svíček, v kosmetice, na výrobu různých druhů vosků (např. lyžařských), ve stavebnictví apod.


Co je to Parafín? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Parafín. Co znamená slovo Parafín z kategorie Chemie?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento text (Parafín) můžete sdílet s přáteli na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Parafín patří do kategorie chemie

Klíčová slova: chemie, přesný význam, lexikon, terminus technicus, vysvětlení, přesný výraz, co je to Parafín?, terminologie, termín, heslo, odborné názvosloví, definice pojmu, informace, pojem, co znamená, význam slova, chemie, význam


Pojem Parafín je v kategorii chemie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Parafín? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Parafín (též parafin) je bílá, v surovém stavu spíše nažloutlá až nahnědlá, amorfní směs vyšších nasycených alifatických uhlovodíků (alkanů). Je bez chuti a zápachu, ve vodě nerozpustný.
Získává se při destilaci ropy nebo krystalizačním odparafínováním hnědouhelného dehtu, popřípadě se vyrábí katalytickou syntézou. Poprvé jej z dehtu izoloval Karel Ludwig von Reichenbach v Blansku v roce 1833.teplota tání se pohybuje od 42 °C (parafin měkký) do 65 °C (parafin tvrdý) i výše, teplota varu je zhruba 300 °C. Parafin je směs pevných uhlovodíků řady CnH2n+2 (alifatických-rovinných) (alkanů). Relativní permitivita εr parafínu je 2 až 2,3.

Další zdroje informací

Vyhledat heslo Parafín ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Parafín ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Parafín ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Parafín ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Parafín ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Parafín ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Parafín například ve fulltextu Yahoo.com, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená Parafín? resp. co je to Parafín? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Parafín, odpověď na dotaz co je to Parafín?. Víte např. kdo to je Achilles? Znáte a víte kdo je Pitomec? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v chemie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie chemie, starý chemik, parafín, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.