Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Ekoturistika. Co znamená pojem Ekoturistika z kategorie Cestování?

Co to je Ekoturistika? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Ekoturistika?

Ekoturistika kombinuje pojem ekologie a turistika. Jde při ní především o poznávání přírody, hlavně chráněných území. Turisté přitom musejí být ohleduplní k životnímu prostředí a místním obyvatelům. Musí zůstat zachován původní stav, nelze tedy označit ekoturistiku jako masovou záležitost. V takovém případě by totiž došlo k poškození životního prostředí a proměně životních podmínek obyvatel těchto míst.
Ekoturistikou se zabývá i OSN, byla stanovena pevná pravidla, o která se stará Program OSN pro životní prostředí. Záporem ekoturistiky je zatížení životního prostředí dopravou, především dálkovou a nejvíce leteckou a změna v životě původního osídlení dané lokality.


Co je to Ekoturistika? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Ekoturistika. Co znamená pojem Ekoturistika z kategorie Cestování?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Ekoturistika můžete sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Ekoturistika je v kategorii Cestování

Klíčová slova: odborný výraz, co to je, Ekoturistika, přesný výraz, přesný význam, definice pojmu, vysvětlení, význam pojmu, terminus technicus, co znamená, termín, slovník, odborné názvosloví, synonymum, definice, co je to Ekoturistika?, popis, pojem


Pojem Ekoturistika je v kategorii Cestování, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Ekoturistika píše následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Ekoturistika je spojení pojmů turistika a ekologie. Jedná se o turistiku zaměřenou na poznávání přírodních oblastí a chráněných území, a to s ohledem na místní obyvatele a životní prostředí. Bohatství, které daný region díky ekoturistům získává, má tedy pomáhat chránit původní ráz tamní přírody i lidské komunity. Ze své podstaty nemůže být ekoturistika masovou záležitostí, protože masová turistika s sebou většinou nese poškozování životního prostředí i rychlou změnu způsobu života místních obyvatel.

Sloni v Africe

V rámci ekoturistiky lze například spatřit africké slony v jejich přirozeném prostředí. Autor: Nel Botha, zdroj: Pixabay
V rámci ekoturistiky lze například spatřit africké slony v jejich přirozeném prostředí. Autor: Nel Botha, zdroj: Pixabay


Jiné informační zdroje o pojmu Ekoturistika

Najít pojem Ekoturistika na Google.cz

Najít výraz Ekoturistika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Ekoturistika ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Ekoturistika na Youtube

Hledat výraz Ekoturistika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Ekoturistika ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ekoturistika například ve Wikislovníku, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Ekoturistika? resp. jaká je definice slova Ekoturistika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ekoturistika, odpověď na dotaz co je to Ekoturistika?. Víte např. kdo to je Robert Pattinson? Znáte a víte kdo je Robert Fisk? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Cestování). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.