Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Ekoturistika. Co znamená pojem Ekoturistika z kategorie Cestování?

Co to je Ekoturistika? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Ekoturistika

Ekoturistika kombinuje pojem ekologie a turistika. Jde při ní především o poznávání přírody, hlavně chráněných území. Turisté přitom musejí být ohleduplní k životnímu prostředí a místním obyvatelům. Musí zůstat zachován původní stav, nelze tedy označit ekoturistiku jako masovou záležitost. V takovém případě by totiž došlo k poškození životního prostředí a proměně životních podmínek obyvatel těchto míst.
Ekoturistikou se zabývá i OSN, byla stanovena pevná pravidla, o která se stará Program OSN pro životní prostředí. Záporem ekoturistiky je zatížení životního prostředí dopravou, především dálkovou a nejvíce leteckou a změna v životě původního osídlení dané lokality.


Co je to Ekoturistika? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Ekoturistika. Co znamená pojem Ekoturistika z kategorie Cestování?

Možnost chyb vyhrazena. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Ekoturistika) můžete sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Ekoturistika patří do kategorie Cestování

Klíčová slova: heslo, terminus technicus, definice, Ekoturistika, slovo, odborný výraz, význam, význam slova, pojem, lexikon, slovník, popis, význam pojmu, názvosloví, synonymum, termín, přesný výraz, vysvětlení


Pojem Ekoturistika je v kategorii Cestování, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ekoturistika? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ekoturistika je spojení pojmů turistika a ekologie. Jedná se o turistiku zaměřenou na poznávání přírodních oblastí a chráněných území, a to s ohledem na místní obyvatele a životní prostředí. Bohatství, které daný region díky ekoturistům získává, má tedy pomáhat chránit původní ráz tamní přírody i lidské komunity. Ze své podstaty nemůže být ekoturistika masovou záležitostí, protože masová turistika s sebou většinou nese poškozování životního prostředí i rychlou změnu způsobu života místních obyvatel.

Sloni v Africe

V rámci ekoturistiky lze například spatřit africké slony v jejich přirozeném prostředí. Autor: Nel Botha, zdroj: Pixabay
V rámci ekoturistiky lze například spatřit africké slony v jejich přirozeném prostředí. Autor: Nel Botha, zdroj: Pixabay


Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat výraz Ekoturistika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Ekoturistika na Google.cz

Hledat slovo Ekoturistika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Ekoturistika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ekoturistika ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Ekoturistika na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Ekoturistika například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Ekoturistika? resp. co se skrývá pod slovem Ekoturistika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ekoturistika, odpověď na dotaz co je to Ekoturistika?. Víte např. kdo to je Hana Hegerová? Znáte a víte kdo je Robert Fisk? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Cestování. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.