Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hospitace. Co znamená odborný pojem Hospitace z kategorie Školství?

Co je to Hospitace? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Hospitace?

Hospitace je odborný název z oblasti školství. Jedná se o vstup do vyučovací hodiny, popřípadě přednášky. Tato návštěva se může konat buď za účelem kontroly, nebo ze studijních důvodů. Pro kontrolu může využít hospitaci ředitel školy nebo inspekce. Jde o zhodnocení úrovně vzdělávací i výchovné práce učitele i školy. Hospitaci ze studijních důvodů mohou vykonávat učitelé vzájemně mezi sebou, popřípadě také studenti učitelství. Pro hospitace bývá většinou k dispozici určitý formulář záznamu. Pak se jedná o standardizované pozorování.
Cílem je hodnotit práci učitele, žáků i celkovou atmosféru ve třídě. Vzhledem k tomu, že hospitace určitým způsobem mění chování učitele i žáků, proto nemusí být přesným obrazem reality v dané skupině. Proto je vhodné hospitaci předem neohlašovat, ovšem v praxi se využívá především hospitace předem ohlášená. Výstupem je pak objektivní posouzení hodiny, případné návrhy na vylepšení. Hospitující by měl mít dlouhodobé zkušenosti a mělo by se jednat o pracovníka s plnou kvalifikací.


Co je to Hospitace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hospitace. Co znamená odborný pojem Hospitace z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Hospitace patří do sekce Školství

Klíčová slova: přesný výraz, popis, definice, co je to Hospitace?, heslo, odborný výraz, lexikon, Školství, synonymum, co to je, definice pojmu, formulace, co znamená, pojem, význam slova, Školství, termín, odborné názvosloví


Pojem Hospitace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hospitace? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Hospitace je návštěva vyučovací hodiny či přednášky s cílem poznání stavu a úrovně výchovné a vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají školní inspektoři a ředitelé škol. Za účelem studijním ji vykonávají učitelé a studující.
Slovo hospitace vychází z latinského výrazu pro návštěvu hospes. Z hlediska sociologie lze na hospitaci pohlížet jako na specifickou formu pozorování - standardizované pozorování. Jedná se o proces pozorování, které má za cíl sledovat situaci během výuky dle hospitačního záznamu. Předmětem daného pozorování je učitel, žáci a celková atmosféra a situace v dané pozorované třídě. Hospitace je zásahem do průběhu hodiny. Během hospitace může dojít k Hawthornskému efektu, tedy ke změně chování subjektů pozorování - žáků či pedagoga.

Linky na další online zdroje

Najít výraz Hospitace ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Hospitace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Hospitace na Youtube

Zkusit najít výraz Hospitace na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hospitace ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Hospitace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Hospitace například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Hospitace? resp. co znamená Hospitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hospitace, odpověď na dotaz co je to Hospitace?. Víte např. kdo to je Lotr? Znáte a víte kdo je Soused? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Školství. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Nezapomeňte navštívit partnerskou stránku s tapetami na plochu PC. Na výběr máte z stovky kvalitních fotografií ve vysokých rozlišeních.