Co je to?
Výraz, termín, definice slova Gravitace. Co znamená odborný pojem Gravitace z kategorie Fyzika?

Co je Gravitace?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Gravitace?

Silové působení mezi všemi druhy hmoty se nazývá gravitace. Nejsilněji působí na tělesa s vysokou hmotností.
Existují dvě teorie, které jsou pro gravitaci zásadní. Pro menší rychlosti a slabá pole použijeme Newtonův gravitační zákon, zatímco při práci s většími rychlostmi a silnějšími poli se využívá obecná teorie relativity formulovaná Albertem Einsteinem.


Co je to Gravitace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Gravitace. Co znamená odborný pojem Gravitace z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Definici slova Gravitace můžete sdílet s přáteli a kamarády na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Gravitace je v kategorii fyzika

Klíčová slova: názvosloví, význam slova, lexikon, terminus technicus, odborné názvosloví, fyzika, heslo, pojem, formulace, informace, termín, význam pojmu, definice, co to je, synonymum, Gravitace, slovník, slovo


Pojem Gravitace je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Gravitace můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí. Gravitační interakce je nejslabší ze základních interakcí, má nekonečný dosah a je vždy přitažlivá. Nejvýznamněji tedy působí na objekty o velké hmotnosti (makrosvět). Pro malé rychlosti a slabá pole se k popisu gravitační interakce používá, kvůli jeho jednoduchosti a relativní přesnosti pro malé rychlosti, Newtonův gravitační zákon. Pro silná pole a velké rychlosti (relativistické, blížící se rychlosti světla) se používá k popisu gravitace obecná teorie relativity (platí i pro slabé pole a malé rychlosti). Hledaná kvantová teorie gravitace předpokládá částici zvanou graviton jako další elementární částici.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít frázi Gravitace na Google.cz

Vyhledat pojem Gravitace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Gravitace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gravitace ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Gravitace ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít frázi Gravitace na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Gravitace například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Gravitace? resp. co znamená Gravitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gravitace, odpověď na dotaz co je to Gravitace?. Víte např. kdo to je Martin Havelka? Znáte a víte kdo je Xantipa? Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než fyzika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie fyzika, perpetuum mobile, gravitace, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se s pojmem švica a nevíte, co znamená? Pokud je vaše odpověď kladná, podívejte se na tento web na kterém můžete nalézt odpověď.