Co je to?
Výraz, termín, definice slova Schizofrenie. Co znamená odborný pojem Schizofrenie z kategorie Nemoce?

Co je to Schizofrenie? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Schizofrenie?

Mezi velice závažné duševní onemocnění patří i schizofrenie, která se projevuje porušeným vnímáním reality, poruchami myšlení a nezvyklým chováním. Mezi hlavními příznaky najdeme halucinace, zhoršení pozornosti a vůle nebo ztrátu sociálních dovedností.
Diagnostikovaný výskyt v populaci je kolem jednoho procenta. Předpokládá se, že se jedná o vývojovou poruchu založenou na změnách v neuroanatomii a neurochemii. U každého jedince může vypadat schizofrenie odlišně, což ztěžuje diagnostiku.
Léčba schizofrenie se provádí léčivy ze skupiny antipsychotik, která pozitivně ovlivňují myšlení.


Co je to Schizofrenie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Schizofrenie. Co znamená odborný pojem Schizofrenie z kategorie Nemoce?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Schizofrenie můžete samozřejmě sdílet se známými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Schizofrenie je v sekci nemoce

Klíčová slova: formulace, definice, Schizofrenie, co znamená, přesný význam, vysvětlení, odborné názvosloví, odborný výraz, co je to Schizofrenie?, názvosloví, informace, slovo, nemoce, lexikon, význam pojmu, popis, termín, definice pojmu


Pojem Schizofrenie je v kategorii nemoce, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Schizofrenie? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením, a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí. Symptomy se začínají objevovat typicky v rané dospělosti s globální prevalencí přibližně 0,3–0,7 %. Diagnóza je založena na pozorovaném chování a zkušenostech popsaných pacientem.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít slovo Schizofrenie ve Wikizdrojích

Najít pojem Schizofrenie ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Schizofrenie na Youtube

Vyhledat slovo Schizofrenie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Schizofrenie ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Schizofrenie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Schizofrenie například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Schizofrenie? resp. jaká je definice slova Schizofrenie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Schizofrenie, odpověď na dotaz co je to Schizofrenie?. Víte např. kdo to je Křivák? Znáte a víte kdo je Matka samoživitelka? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než nemoce. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.