Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Schizofrenie. Co znamená pojem Schizofrenie z kategorie Nemoce?

Co to je Schizofrenie? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Schizofrenie?

Mezi velice závažné duševní onemocnění patří i schizofrenie, která se projevuje porušeným vnímáním reality, poruchami myšlení a nezvyklým chováním. Mezi hlavními příznaky najdeme halucinace, zhoršení pozornosti a vůle nebo ztrátu sociálních dovedností.
Diagnostikovaný výskyt v populaci je kolem jednoho procenta. Předpokládá se, že se jedná o vývojovou poruchu založenou na změnách v neuroanatomii a neurochemii. U každého jedince může vypadat schizofrenie odlišně, což ztěžuje diagnostiku.
Léčba schizofrenie se provádí léčivy ze skupiny antipsychotik, která pozitivně ovlivňují myšlení.


Co je to Schizofrenie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Schizofrenie. Co znamená pojem Schizofrenie z kategorie Nemoce?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Schizofrenie můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Schizofrenie je v sekci Nemoce

Klíčová slova: co znamená, terminus technicus, Nemoce, synonymum, co je to Schizofrenie?, názvosloví, odborný výraz, význam, Nemoce, slovo, odborné názvosloví, lexikon, přesný význam, termín, definice pojmu, co to je, slovník, informace


Pojem Schizofrenie je v kategorii Nemoce, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Schizofrenie? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením, a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí. Symptomy se začínají objevovat typicky v rané dospělosti s globální prevalencí přibližně 0,3–0,7 %. Diagnóza je založena na pozorovaném chování a zkušenostech popsaných pacientem.

Linky na jiné informační zdroje

Najít termín Schizofrenie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Schizofrenie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Schizofrenie ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Schizofrenie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Schizofrenie na Youtube

Vyhledat slovo Schizofrenie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Schizofrenie například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Schizofrenie? resp. jaký je význam pojmu Schizofrenie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Schizofrenie, odpověď na dotaz co je to Schizofrenie?. Víte např. kdo to je Důvěrník? Znáte a víte kdo je Matka samoživitelka? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Nemoce. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.