Co je to?
Odborný výraz, definice slova Klasicismus. Co znamená slovo Klasicismus z kategorie Kultura?

Co je Klasicismus?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Klasicismus?

Klasicismus je pojem, který vychází z latinského slova pro označení všeho vzorového, dokonalého. Tento směr vznikl v druhé polovině 17. století ve Francii, v období vlády Ludvíka XIV. Směr se inspiroval antikou, jednoduchostí, pravidelnými a harmonickými tvary. Výrazně se projevil především na západě a jihu Evropy, ovlivnil i USA. V dalším období, které začalo v 19. století, je označován jako neoklasicizmus.
V architektuře jsou využívány sloupy a pilastry napodobující římské umění, portály, ploché a geometrické fasády, polokruhové nebo rovné portály, dvojitá obdélníková okna. Malíři si vybírali náměty z antiky nebo revoluce ve Francii, často podléhali politické propagandě. Potlačovali význam barev, za důležité považovali kompozice figurální. I sochařství se inspirovalo antikou, tvořeny byly hlavně busty. Sochy vynikaly dokonalým zpracováním, ale nevyjadřovaly život. Klasicismus v literatuře reprezentovalo hlavně drama, tragédie, komedie. Hry byly často založeny na improvizaci, především u komedií mohl být dán pouhý rámec (commedia dell´ arte).

Co je to Klasicismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Klasicismus. Co znamená slovo Klasicismus z kategorie Kultura?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text vypracovaly autorky pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Klasicismus patří do kategorie kultura

Klíčová slova: synonymum, definice, terminologie, heslo, co je to Klasicismus?, kultura, přesný význam, co znamená, co to je, formulace, slovo, informace, vysvětlení, pojem, kultura, popis, wiki, slovník


Pojem Klasicismus je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Klasicismus dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikal ve 2. polovině 17. století ve Francii za panování Ludvíka XIV. a odtud se v průběhu 18. století rozšířil do celé Evropy. První fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože se zde barokní prvky mísí s prvky klasicistními. Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka. Následující rokoko se od klasicismu do značné míry odvrací. Nový nástup klasicismu (také louis-seize či sloh Ludvíka XVI.) přinesl osvícenský absolutismus (josefinismus), kdy se klasicismus stal slohem osvícenských panovnických dvorů, a Velká francouzská revoluce, v níž se rozšířil také k bohatým měšťanům. Pro další vlnu klasicismu, již přinesl Napoleon Bonaparte a napoleonské války, se užívá označení empír (z franc. empire, císařství).

Další možné informační zdroje

Vyhledat výraz Klasicismus ve Wikislovníku

Zkusit najít frázi Klasicismus na Google.cz

Zkusit najít slovo Klasicismus ve vyhledávači Yahoo

Najít výraz Klasicismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Klasicismus ve Wikimedia Commons

Najít výraz Klasicismus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Klasicismus například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v Google obrázcích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Klasicismus? resp. jaká je definice slova Klasicismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klasicismus, odpověď na dotaz co je to Klasicismus?. Víte např. kdo to je Záškodník? Znáte a víte kdo je Dana Homolová? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Klasicismus i v jiné kategorii než v kultura. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie kultura, obrazárna, klasicismus, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.