Co je to?
Výraz, termín, definice slova Klasicismus. Co znamená odborný pojem Klasicismus z kategorie Kultura?

Co je to Klasicismus? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Klasicismus?

Klasicismus je pojem, který vychází z latinského slova pro označení všeho vzorového, dokonalého. Tento směr vznikl v druhé polovině 17. století ve Francii, v období vlády Ludvíka XIV. Směr se inspiroval antikou, jednoduchostí, pravidelnými a harmonickými tvary. Výrazně se projevil především na západě a jihu Evropy, ovlivnil i USA. V dalším období, které začalo v 19. století, je označován jako neoklasicizmus.
V architektuře jsou využívány sloupy a pilastry napodobující římské umění, portály, ploché a geometrické fasády, polokruhové nebo rovné portály, dvojitá obdélníková okna. Malíři si vybírali náměty z antiky nebo revoluce ve Francii, často podléhali politické propagandě. Potlačovali význam barev, za důležité považovali kompozice figurální. I sochařství se inspirovalo antikou, tvořeny byly hlavně busty. Sochy vynikaly dokonalým zpracováním, ale nevyjadřovaly život. Klasicismus v literatuře reprezentovalo hlavně drama, tragédie, komedie. Hry byly často založeny na improvizaci, především u komedií mohl být dán pouhý rámec (commedia dell´ arte).

Co je to Klasicismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Klasicismus. Co znamená odborný pojem Klasicismus z kategorie Kultura?

Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Klasicismus? Potom se o definici podělte s kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Klasicismus se nachází v kategorii kultura

Klíčová slova: co to je, slovo, co je to Klasicismus?, názvosloví, lexikon, význam pojmu, co znamená, definice, synonymum, definice pojmu, odborný výraz, význam, terminologie, terminus technicus, formulace, heslo, odborné názvosloví, pojem


Pojem Klasicismus je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Klasicismus? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikal ve 2. polovině 17. století ve Francii za panování Ludvíka XIV. a odtud se v průběhu 18. století rozšířil do celé Evropy. První fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože se zde barokní prvky mísí s prvky klasicistními. Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka. Následující rokoko se od klasicismu do značné míry odvrací. Nový nástup klasicismu (také louis-seize či sloh Ludvíka XVI.) přinesl osvícenský absolutismus (josefinismus), kdy se klasicismus stal slohem osvícenských panovnických dvorů, a Velká francouzská revoluce, v níž se rozšířil také k bohatým měšťanům. Pro další vlnu klasicismu, již přinesl Napoleon Bonaparte a napoleonské války, se užívá označení empír (z franc. empire, císařství).

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat slovo Klasicismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Klasicismus ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Klasicismus ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Klasicismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Klasicismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Klasicismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Klasicismus například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Nyní už nejspíš víte co to je Klasicismus? resp. co se přesně ukrývá za slovem Klasicismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klasicismus, odpověď na dotaz co je to Klasicismus?. Víte např. kdo to je Vincenc Strouhal? Znáte a víte kdo je Perfekcionalista? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci kultura Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.