Co je to?
Výraz, termín, definice slova Úvaha. Co znamená odborný pojem Úvaha z kategorie Literatura?

Co je to Úvaha? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Úvaha

Jazyková slohová práce, ve které se autor zamýšlí nad určitým problémem. Zaujímá k němu svoje osobní stanovisko založené na svých zkušenostech a vzdělání. Úvaha se skládá z úvodu, obsahujícího představení problému, stati, v níž pisatel rozebírá problematiku z různých úhlů pohledu a používá protichůdné argumenty, a závěru přinášejícího shrnutí uvedených myšlenek a autorovo stanovisko.


Co je to Úvaha? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Úvaha. Co znamená odborný pojem Úvaha z kategorie Literatura?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Úvaha? s partnery, kolegy a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Úvaha je v sekci literatura

Klíčová slova: popis, wiki, definice, definice pojmu, informace, význam slova, literatura, formulace, literatura, pojem, Úvaha, odborné názvosloví, význam, slovník, terminologie, slovo, termín, lexikon


Pojem Úvaha je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Úvaha? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Úvaha je slohový útvar, jenž obvykle vzniká na podkladě nějaké lidské myšlenky či souboru myšlenek. Autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, snaží se dospět k obecnějšímu řešení. Úvaha je ovlivněna úrovní myšlení, zkušenostmi a názorem autora. Autor přemýšlí, dívá se na věc z více možných úhlů, klade argumenty a protiargumenty. Snaží se donutit čtenáře k přemýšlení, k vytvoření vlastního názoru.

Pro další informace o termínu Úvaha zkuste tyto odkazy

Hledat videa s názvem Úvaha na Youtube

Vyhledat pojem Úvaha ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Úvaha ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Úvaha ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Úvaha ve Wikislovníku

Najít výraz Úvaha ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Úvaha například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Úvaha? resp. jaký je přesný význam slova Úvaha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úvaha, odpověď na dotaz co je to Úvaha?. Víte např. kdo to je Zdeněk Godla? Znáte a víte kdo je Bookmaker? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než literatura). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.