Co je to?
Výraz, termín, definice slova Superhrubá mzda. Co znamená odborný pojem Superhrubá mzda z kategorie Účetnictví?

Co je to Superhrubá mzda? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je základem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob u zaměstnanců. Superhrubá mzda se skládá z hrubé mzdy zaměstnance a povinného pojistného, které platí zaměstnavatel. Při výpočtu měsíční daně z příjmu fyzických osob se tato částka zaokrouhluje na celé stokoruny a nahoru.
Zaměstnavatel za zaměstnance platí pojistné ve výši 34 %. To se skládá z 25% sociálního pojištění a 9% zdravotního pojištění.


Co je to Superhrubá mzda? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Superhrubá mzda. Co znamená odborný pojem Superhrubá mzda z kategorie Účetnictví?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet se známými na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Superhrubá mzda se nachází v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: odborný výraz, odborné názvosloví, definice pojmu, synonymum, definice, terminologie, co to je, vysvětlení, co znamená, význam pojmu, slovo, slovník, přesný význam, terminus technicus, wiki, význam slova, přesný výraz, pojem


Pojem Superhrubá mzda je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Superhrubá mzda?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Superhrubá mzda je pojem, kterým se v Česku označuje základ daně, ze kterého se následně vycházelo při výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, přičemž se do tohoto základu (na rozdíl od hrubé mzdy) zahrnuje i povinné zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele. Superhrubá mzda tak je rovna celkové výši nákladů zaměstnavatele na mzdu zaměstnance.

Další informační zdroje o slovu Superhrubá mzda

Hledat výraz Superhrubá mzda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Superhrubá mzda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Superhrubá mzda ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Superhrubá mzda ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Superhrubá mzda na Google.cz

Vyhledat výraz Superhrubá mzda ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Superhrubá mzda například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Superhrubá mzda? resp. jaká je definice slova Superhrubá mzda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Superhrubá mzda, odpověď na dotaz co je to Superhrubá mzda?. Víte např. kdo to je Ladyva? Znáte a víte kdo je Zoofil? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Účetnictví. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?