Co je to?
Výraz, termín, definice slova Pastvina. Co znamená odborný pojem Pastvina z kategorie Příroda?

Co je to Pastvina? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Pastvina?

Pastvina je druh pozemku, který je porostlý především bylinami. Využívá se pro pastvu různých hospodářských zvířat, ovcí, koz, koňů, krav i jiných. Pastvinou může být louka, obvykle se jedná o louku v podhorské nebo horské krajině. Pastva může být zcela volná nebo alespoň přechodně ohrazená. Jako ohrazení se využívá například elektrický ohradník nebo mohu být vybudovány pevné ohrady ze dřeva. Pokud je pozemek definován jako pastvina, tedy trvalý travní porost, platí se z ní nejnižší daň z nemovitosti.
V dobách před prosazením průmyslového zemědělství byla býložravá hospodářská zvířata krmena právě prostřednictvím pastvy. Pastviny byly považovány za nejdůležitější zdroj, kde se nejen páslo, ale také sekalo a sušilo seno pro zimní krmení. V dalším období byly pozemky rozděleny pro různé využití a louky a pastviny se od sebe oddělily. Hospodářská zvířata na kosené louky nemohla. Pastviny se pak od luk značně lišily především narušeným povrchem, hnojením trusem zvířat a plevely pro pastvu typickými. Z travin se zde vyskytují odolné druhy jako jílek nebo poháňka.


Co je to Pastvina? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Pastvina. Co znamená odborný pojem Pastvina z kategorie Příroda?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Pastvina se známými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Pojem Pastvina je v kategorii příroda

Klíčová slova: co znamená, přesný význam, terminologie, význam pojmu, názvosloví, termín, formulace, význam, popis, přesný výraz, příroda, odborné názvosloví, definice, co je to Pastvina?, lexikon, definice pojmu, slovník, odborný výraz


Pojem Pastvina je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Pastvina?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pastvina je pozemek s převážně bylinným vegetačním krytem, sloužící pro pastvu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, kozy, koně a další. Jako pastviny jsou využívány často horské či podhorské, ale i jiné louky. Pastva hospodářských zvířat zde může probíhat zcela volně (ve střední Evropě typicky v Alpách v některých alpských zemích), nebo se může jednat o trvale či přechodně ohrazený pozemek (například pomocí elektrického ohradníku).

Další zdroje informací

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pastvina ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pastvina ve Wikimedia Commons

Najít slovo Pastvina ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Pastvina na Youtube

Zkusit najít termín Pastvina ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Pastvina ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Pastvina například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Právě nyní již víte co je to Pastvina? resp. co je to Pastvina? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pastvina, odpověď na dotaz co je to Pastvina?. Víte např. kdo to je Valentino Rossi? Znáte a víte kdo je Hypoteční poradce? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste proto termín Pastvina hledat i v jiných kategoriích (než příroda) U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?