Co je to?
Výraz, termín, definice slova Zárubeň. Co znamená odborný pojem Zárubeň z kategorie Stavebnictví?

Co je to Zárubeň? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Zárubeň

Zárubeň čili veřej, nespisovně futro, je rám ohraničující otvor dveří a pevně umístěný ve zdi. Zárubeň tvoří nosnou konstrukci dveří. Dříve byly zárubně kamenné nebo dřevěné, nyní většinou kovové nebo plastové. Křídlo dveří je na zárubni zavěšeno pomocí pantů.
Tam, kde jsou závěsy, protiplech zámku a těsnění, je přední strana. Rozlišuje se zárubeň pravá a levá, podle toho, kde jsou závěsy. Zárubně mohou být tradiční, zapuštěné nebo tzv. neviditelné.


Co je to Zárubeň? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Zárubeň. Co znamená odborný pojem Zárubeň z kategorie Stavebnictví?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Zárubeň sdílejte se známými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Zárubeň je v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: stavebnictví, popis, terminologie, definice, přesný význam, odborné názvosloví, lexikon, odborný výraz, terminus technicus, formulace, význam pojmu, wiki, co je to Zárubeň?, co to je, názvosloví, termín, pojem, stavebnictví


Pojem Zárubeň je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Zárubeň můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Zárubeň (nebo veřej, hovorově futro nebo futra, z německého Futter, Türfutter) je rám pevně umístěný ve zdi, který ohraničuje otvor dveří a tvoří jejich nosnou konstrukci. Obvykle bývá kovový, zejména v dřívějších dobách byl dřevěný nebo kamenný. Na zárubni je pomocí závěsů (pantů) zavěšeno křídlo dveří.

Pro další informace o termínu Zárubeň zkuste tyto odkazy

Najít výraz Zárubeň ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Zárubeň ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Zárubeň na Youtube

Hledat slovo Zárubeň ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Zárubeň ve Wikislovníku

Hledat pojem Zárubeň ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Zárubeň například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Zárubeň? resp. co se skrývá pod slovem Zárubeň? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zárubeň, odpověď na dotaz co je to Zárubeň?. Víte např. kdo to je George Washington? Znáte a víte kdo je Vidlák? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než stavebnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.