Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kondenzační kotel. Co znamená odborný pojem Kondenzační kotel z kategorie Technika?

Co je to Kondenzační kotel? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Kondenzační kotel?

Kondenzační kotel je moderní varianta kotle určeného k vytápění. Hlavní výhodou je schopnost kotle odebírat teplo z vodních par v odcházejících spalinách.
Kondenzace zde funguje tak, že spaliny jsou ochlazeny ještě před tím, než se dostanou do okolního vzduchu. Tak zůstane ve vytápěcím systému i teplo, které bylo původně absorbováno do výparů. Díky kondenzačnímu kotli tak lze získat zpět tu část tepla, kterou klasické kotle nechávají odejít komínem.


Co je to Kondenzační kotel? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kondenzační kotel. Co znamená odborný pojem Kondenzační kotel z kategorie Technika?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Kondenzační kotel je v kategorii Technika

Klíčová slova: definice pojmu, slovo, Kondenzační kotel, co to je, co je to Kondenzační kotel?, Technika, lexikon, formulace, wiki, význam slova, co znamená, definice, termín, vysvětlení, popis, terminus technicus, význam, přesný výraz


Pojem Kondenzační kotel je v kategorii Technika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kondenzační kotel? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Při spalování plynu v kotli vzniká chemickou reakcí určité množství vody v podobě vodní páry. Ta spolu s oxidem uhličitým a dalšími produkty hoření tvoří spaliny a je odváděna z kotle komínem do ovzduší. Kondenzační kotle však dokáží využít i kondenzační teplo této páry. Je to umožněno jejich pracovní teplotou, která je nižší, než teplota varu vody za běžného tlaku.
Pokud se spaliny ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství a kondenzaci obsažené vodní páry spojené s uvolněním skupenského tepla. Energie, kterou lze takto získat, odpovídá rozdílu mezi spalným teplem a výhřevností daného paliva.
Kondenzační kotle mají smysl jen při pálení uhlovodíků (zemní plyn, topný olej, biopaliva). Při spalování uhlí, které obsahuje jen velmi málo vodíku, je účinek kondenzace zanedbatelný.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Vyhledat heslo Kondenzační kotel ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kondenzační kotel ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Kondenzační kotel ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kondenzační kotel ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Kondenzační kotel ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Kondenzační kotel ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Kondenzační kotel například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Kondenzační kotel? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Kondenzační kotel? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kondenzační kotel, odpověď na dotaz co je to Kondenzační kotel?. Víte např. kdo to je Šárka Fialová? Znáte a víte kdo je Anna Kadeřávková? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Technika U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.