Co je to?
Definice výrazu Dividenda. Co znamená odborný pojem Dividenda z kategorie Ekonomie?

Co to je Dividenda? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Dividenda?

Dividendy se vyplácí akcionářům podle rozhodnutí valné hromady společnosti. Týká se pouze akciových společností. Vyplácí se majitelům akcií a ve většině případů se vyjadřuje pevně danou sumou na jednu akcii. Výška dividendů je jednou z důležitých činitelů týkajících se kurzu akcií. Dividendy se dále daní.
Kladně se u firmy hodnotí, pokud má dopředu pevně nastavená pravidla na vyplácení dividend. Při stanovování výše dividend se uplatňuje více protichůdných vlivů jako kopírování ziskovosti firmy, nemožnost reinvestování vyplacených dividend či pokles dividend.


Co je to Dividenda? Význam slova, termín, Definice výrazu Dividenda. Co znamená odborný pojem Dividenda z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Dividenda můžete samozřejmě sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dividenda je v sekci Ekonomie

Klíčová slova: terminus technicus, slovo, popis, Ekonomie, synonymum, lexikon, názvosloví, co je to Dividenda?, Ekonomie, co znamená, definice, terminologie, wiki, informace, formulace, odborné názvosloví, význam slova, Dividenda


Pojem Dividenda je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Dividenda dozvíte následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dividenda je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady: Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Vyjadřuje se zpravidla pevnou částkou na akcii. Ideální představa je, že výše dividendy závisí především na zisku akciové společnosti po zaplacení daní, ale dividendu může vyplácet i společnost momentálně bez zisku nebo naopak i zisková společnost nemusí vyplácet žádné dividendy.

Výše dividendy je jedním z činitelů, které ovlivňují kurz akcie. Proto se případné výkyvy ceny akcií bezprostředně po vyplacení dividendy mohou tlumit výplatou dividend po částech, například čtvrtletně po čtvrtinách.

Hledejte pojem Dividenda v následujících vyhledávačích

Zkusit najít slovo Dividenda ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Dividenda na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dividenda ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Dividenda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Dividenda ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Dividenda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Dividenda například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Dividenda? resp. co se skrývá pod slovem Dividenda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dividenda, odpověď na dotaz co je to Dividenda?. Víte např. kdo to je Oportunista? Znáte a víte kdo je Outsider? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Ekonomie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.