Co je to?
Výraz, termín, definice slova Citoslovce. Co znamená odborný pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Co je to Citoslovce? Význam slova

Co znamená termín Citoslovce? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Citoslovce patří mezi neohebné slovní druhy a jedná se o slova vyjadřující zvuky, pocity, vůli mluvčího. Latinský termín pro citoslovce zní interjekce. Příklady citoslovcí: hej, prásk, cink, uf, brr, nuže, haló, au.


Co je to Citoslovce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Citoslovce. Co znamená odborný pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Pojem Citoslovce je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: definice pojmu, odborný výraz, přesný význam, lexikon, slovo, terminologie, synonymum, wiki, přesný výraz, pojem, termín, definice, popis, co to je, formulace, význam slova, co je to Citoslovce?, terminus technicus


Pojem Citoslovce je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Citoslovce? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Citoslovce mohou sloužit také na vyplnění prázdných částí věty. Od ostatních slov (jestliže se cítí jako samostatné) se oddělují čárkou nebo vykřičníkem. Jen některá, zvláště taková, která označují zvuky, někdy nahrazují slovesný přísudek. Taková citoslovce se čárkami neoddělují. Citoslovcícm jsou sémanticky i syntaktickou funkcí blízké ideofony, slovní druh, který onomatopoicky vyjadřuje zvuk, pohyb či způsob. Vytváří jakýsi „zvukový obraz“. Ve větě mají funkci přísudku nebo častěji příslovečného určení. Na ideofony je bohatá např. japonština, baskičtina či africké jazyky, v indoevropských jazycích jsou vzácné. Z českých slov lze jako ideofony interpretovat např. slova cik cak, halabala apod. Citoslovce se zřejmě vyskytují ve všech jazycích.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat heslo Citoslovce ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Citoslovce ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Citoslovce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Citoslovce ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Citoslovce ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Citoslovce ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Citoslovce například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Citoslovce? resp. jaký je přesný význam slova Citoslovce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Citoslovce, odpověď na dotaz co je to Citoslovce?. Víte např. kdo to je Jana Petrů? Znáte a víte kdo je Sexuální asistentka? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.