Co je to?
Výraz, termín, definice slova Citoslovce. Co znamená odborný pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Co je Citoslovce?

Co znamená pojem, definice termínu Citoslovce?

Citoslovce patří mezi neohebné slovní druhy a jedná se o slova vyjadřující zvuky, pocity, vůli mluvčího. Latinský termín pro citoslovce zní interjekce. Příklady citoslovcí: hej, prásk, cink, uf, brr, nuže, haló, au.


Co je to Citoslovce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Citoslovce. Co znamená odborný pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Definici pojmu Citoslovce sdílejte s rodinou a kamarády na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Citoslovce je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: vysvětlení, definice, heslo, slovník, co znamená, popis, přesný význam, přesný výraz, co je to Citoslovce?, slovo, Český jazyk, formulace, pojem, synonymum, terminus technicus, Citoslovce, definice pojmu, názvosloví


Pojem Citoslovce je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Citoslovce?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Citoslovce mohou sloužit také na vyplnění prázdných částí věty. Od ostatních slov (jestliže se cítí jako samostatné) se oddělují čárkou nebo vykřičníkem. Jen některá, zvláště taková, která označují zvuky, někdy nahrazují slovesný přísudek. Taková citoslovce se čárkami neoddělují. Citoslovcícm jsou sémanticky i syntaktickou funkcí blízké ideofony, slovní druh, který onomatopoicky vyjadřuje zvuk, pohyb či způsob. Vytváří jakýsi „zvukový obraz“. Ve větě mají funkci přísudku nebo častěji příslovečného určení. Na ideofony je bohatá např. japonština, baskičtina či africké jazyky, v indoevropských jazycích jsou vzácné. Z českých slov lze jako ideofony interpretovat např. slova cik cak, halabala apod. Citoslovce se zřejmě vyskytují ve všech jazycích.

Odkazy na jiné weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Citoslovce ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Citoslovce ve Wikizdrojích

Hledat slovo Citoslovce na Google.cz

Najít heslo Citoslovce ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat heslo Citoslovce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat frázi Citoslovce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Citoslovce například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Citoslovce? resp. jaký je přesný význam slova Citoslovce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Citoslovce, odpověď na dotaz co je to Citoslovce?. Víte např. kdo to je Dana Syslová? Znáte a víte kdo je Sexuální asistentka? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.