Co je to?
Výraz, termín, definice slova Citoslovce. Co znamená odborný pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Co je to Citoslovce? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Citoslovce?

Citoslovce patří mezi neohebné slovní druhy a jedná se o slova vyjadřující zvuky, pocity, vůli mluvčího. Latinský termín pro citoslovce zní interjekce. Příklady citoslovcí: hej, prásk, cink, uf, brr, nuže, haló, au.


Co je to Citoslovce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Citoslovce. Co znamená odborný pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Pojem Citoslovce patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: co to je, odborný výraz, slovník, synonymum, co je to Citoslovce?, definice, názvosloví, odborné názvosloví, pojem, Citoslovce, co znamená, slovo, popis, Český jazyk, terminus technicus, význam slova, význam, informace


Pojem Citoslovce je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Citoslovce?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Citoslovce mohou sloužit také na vyplnění prázdných částí věty. Od ostatních slov (jestliže se cítí jako samostatné) se oddělují čárkou nebo vykřičníkem. Jen některá, zvláště taková, která označují zvuky, někdy nahrazují slovesný přísudek. Taková citoslovce se čárkami neoddělují. Citoslovcícm jsou sémanticky i syntaktickou funkcí blízké ideofony, slovní druh, který onomatopoicky vyjadřuje zvuk, pohyb či způsob. Vytváří jakýsi „zvukový obraz“. Ve větě mají funkci přísudku nebo častěji příslovečného určení. Na ideofony je bohatá např. japonština, baskičtina či africké jazyky, v indoevropských jazycích jsou vzácné. Z českých slov lze jako ideofony interpretovat např. slova cik cak, halabala apod. Citoslovce se zřejmě vyskytují ve všech jazycích.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat pojem Citoslovce ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Citoslovce na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Citoslovce ve Wikimedia Commons

Najít termín Citoslovce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Citoslovce ve Wikizdrojích

Najít heslo Citoslovce na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Citoslovce například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Právě nyní již víte co je to Citoslovce? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Citoslovce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Citoslovce, odpověď na dotaz co je to Citoslovce?. Víte např. kdo to je Marie Benešová? Znáte a víte kdo je Grázl? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.