Co je to?
Definice odborného termínu, slova Citoslovce. Co znamená pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Co je to Citoslovce? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Citoslovce?

Citoslovce patří mezi neohebné slovní druhy a jedná se o slova vyjadřující zvuky, pocity, vůli mluvčího. Latinský termín pro citoslovce zní interjekce. Příklady citoslovcí: hej, prásk, cink, uf, brr, nuže, haló, au.


Co je to Citoslovce? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Citoslovce. Co znamená pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Citoslovce patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: slovo, pojem, terminologie, formulace, význam pojmu, přesný výraz, Citoslovce, termín, Český jazyk, vysvětlení, lexikon, přesný význam, odborný výraz, co to je, wiki, význam, význam slova, co je to Citoslovce?


Pojem Citoslovce je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Citoslovce? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Citoslovce mohou sloužit také na vyplnění prázdných částí věty. Od ostatních slov (jestliže se cítí jako samostatné) se oddělují čárkou nebo vykřičníkem. Jen některá, zvláště taková, která označují zvuky, někdy nahrazují slovesný přísudek. Taková citoslovce se čárkami neoddělují. Citoslovcícm jsou sémanticky i syntaktickou funkcí blízké ideofony, slovní druh, který onomatopoicky vyjadřuje zvuk, pohyb či způsob. Vytváří jakýsi „zvukový obraz“. Ve větě mají funkci přísudku nebo častěji příslovečného určení. Na ideofony je bohatá např. japonština, baskičtina či africké jazyky, v indoevropských jazycích jsou vzácné. Z českých slov lze jako ideofony interpretovat např. slova cik cak, halabala apod. Citoslovce se zřejmě vyskytují ve všech jazycích.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít termín Citoslovce ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Citoslovce ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Citoslovce ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Citoslovce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Citoslovce ve Wikislovníku

Hledat výraz Citoslovce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Citoslovce například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Citoslovce? resp. co se skrývá pod slovem Citoslovce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Citoslovce, odpověď na dotaz co je to Citoslovce?. Víte např. kdo to je Vegan? Znáte a víte kdo je Blogger? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Citoslovce i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.