Co je to?
Definice odborného termínu, slova Citoslovce. Co znamená pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Co je to Citoslovce? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Citoslovce?

Citoslovce patří mezi neohebné slovní druhy a jedná se o slova vyjadřující zvuky, pocity, vůli mluvčího. Latinský termín pro citoslovce zní interjekce. Příklady citoslovcí: hej, prásk, cink, uf, brr, nuže, haló, au.


Co je to Citoslovce? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Citoslovce. Co znamená pojem Citoslovce z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Citoslovce s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Citoslovce je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: informace, Citoslovce, lexikon, definice, heslo, terminus technicus, význam slova, termín, Český jazyk, slovník, definice pojmu, význam, formulace, názvosloví, co je to Citoslovce?, wiki, přesný význam, význam pojmu


Pojem Citoslovce je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Citoslovce dozvíte následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Citoslovce mohou sloužit také na vyplnění prázdných částí věty. Od ostatních slov (jestliže se cítí jako samostatné) se oddělují čárkou nebo vykřičníkem. Jen některá, zvláště taková, která označují zvuky, někdy nahrazují slovesný přísudek. Taková citoslovce se čárkami neoddělují. Citoslovcícm jsou sémanticky i syntaktickou funkcí blízké ideofony, slovní druh, který onomatopoicky vyjadřuje zvuk, pohyb či způsob. Vytváří jakýsi „zvukový obraz“. Ve větě mají funkci přísudku nebo častěji příslovečného určení. Na ideofony je bohatá např. japonština, baskičtina či africké jazyky, v indoevropských jazycích jsou vzácné. Z českých slov lze jako ideofony interpretovat např. slova cik cak, halabala apod. Citoslovce se zřejmě vyskytují ve všech jazycích.

Další informační zdroje

Hledat videa s názvem Citoslovce na Youtube

Vyhledat slovo Citoslovce na Google.cz

Vyhledat pojem Citoslovce ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Citoslovce ve Wikimedia Commons

Najít slovo Citoslovce ve Wikislovníku

Najít heslo Citoslovce ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Citoslovce například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Citoslovce? resp. co vlastně znamená slovo Citoslovce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Citoslovce, odpověď na dotaz co je to Citoslovce?. Víte např. kdo to je Leonid Iljič Brežněv? Znáte a víte kdo je Spisovatel? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.