Co je to?
Výraz, termín, definice slova Gravitační síla. Co znamená odborný pojem Gravitační síla z kategorie Fyzika?

Co je to Gravitační síla? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Gravitační síla?

Gravitační síla je označení pro silové působení, které probíhá mezi dvěma tělesy. Toto silové působení může vzniknout proto, že tělesa mají určitou váhu. Vytvoří se tak gravitační pole. Všechny látky mají společnou vlastnost vytvářet právě toto pole. Jedná se o působení, které je vždy přitažlivé, není možné, aby se tělesa gravitační silou odpuzovala, na rozdíl od elektrické nebo magnetické síly. Velikost gravitační síly z matematického hlediska popisuje Newtonův gravitační zákon. Jeho definice sděluje, že velikost síly je přímo úměrná součinu gravitační konstanty, hmotností zúčastněných těles, a je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti těchto těles. Prostředí mezi tělesy nemá na gravitační sílu žádný vliv.
Jedná se o sílu, která patří k nejslabším a zřetelně se projevuje až při velkých rozměrech, například působením mezi planetami. Gravitací se zabývá také teorie relativity, kde je gravitační síla popsaná v Einsteinových rovnicích gravitačního pole a je zde uvedena jako projev zakřivení časoprostoru hmotou a energií.


Co je to Gravitační síla? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Gravitační síla. Co znamená odborný pojem Gravitační síla z kategorie Fyzika?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Gravitační síla? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Gravitační síla je v kategorii fyzika

Klíčová slova: slovník, názvosloví, odborný výraz, pojem, co je to Gravitační síla?, popis, lexikon, terminus technicus, termín, význam slova, co to je, synonymum, definice, wiki, fyzika, slovo, heslo, informace


Pojem Gravitační síla je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Gravitační síla

Hledat videa s názvem Gravitační síla na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Gravitační síla ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Gravitační síla ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Gravitační síla ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Gravitační síla ve Wikipedii

Najít slovo Gravitační síla ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Gravitační síla například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Gravitační síla? resp. jaký je význam slova Gravitační síla? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gravitační síla, odpověď na dotaz co je to Gravitační síla?. Víte např. kdo to je Prokurista? Znáte a víte kdo je Hispánec? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je fyzika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.