Co je to?
Definice odborného termínu, slova Gravitační síla. Co znamená pojem Gravitační síla z kategorie Fyzika?

Co je Gravitační síla? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Gravitační síla

Gravitační síla je označení pro silové působení, které probíhá mezi dvěma tělesy. Toto silové působení může vzniknout proto, že tělesa mají určitou váhu. Vytvoří se tak gravitační pole. Všechny látky mají společnou vlastnost vytvářet právě toto pole. Jedná se o působení, které je vždy přitažlivé, není možné, aby se tělesa gravitační silou odpuzovala, na rozdíl od elektrické nebo magnetické síly. Velikost gravitační síly z matematického hlediska popisuje Newtonův gravitační zákon. Jeho definice sděluje, že velikost síly je přímo úměrná součinu gravitační konstanty, hmotností zúčastněných těles, a je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti těchto těles. Prostředí mezi tělesy nemá na gravitační sílu žádný vliv.
Jedná se o sílu, která patří k nejslabším a zřetelně se projevuje až při velkých rozměrech, například působením mezi planetami. Gravitací se zabývá také teorie relativity, kde je gravitační síla popsaná v Einsteinových rovnicích gravitačního pole a je zde uvedena jako projev zakřivení časoprostoru hmotou a energií.


Co je to Gravitační síla? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Gravitační síla. Co znamená pojem Gravitační síla z kategorie Fyzika?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Text vytvořen pro Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Gravitační síla? Pak se o ní podělte s blízkými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Gravitační síla patří do sekce fyzika

Klíčová slova: Gravitační síla, význam, informace, odborný výraz, názvosloví, definice pojmu, terminus technicus, co znamená, co je to Gravitační síla?, odborné názvosloví, heslo, lexikon, termín, popis, slovník, co to je, fyzika, přesný výraz


Pojem Gravitační síla je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Více informací o pojmu Gravitační síla lze najít v následujících zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Gravitační síla ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Gravitační síla ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Gravitační síla na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gravitační síla ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Gravitační síla ve Wikipedii

Najít výraz Gravitační síla ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Gravitační síla například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Gravitační síla? resp. jaký je význam pojmu Gravitační síla? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gravitační síla, odpověď na dotaz co je to Gravitační síla?. Víte např. kdo to je Opat? Znáte a víte kdo je Kristýna Frejová? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledat odborný výraz Gravitační síla i v jiné sekci než je kategorie fyzika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.