Co je to?
Odborný výraz, definice slova Síra. Co znamená pojem Síra z kategorie Chemie?

Co je to Síra? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Síra

Síra je název nekovového chemického prvku, který má silné zastoupení v přírodě. Označuje se značkou S a tvoří sloučeniny se všemi ostatními prvky kromě vzácných plynů, vzácných kovů, telluru, dusíku, jodu a iridia. Tento prvek je znám již z dávných dob. Byl používán například jako součást střelného prachu. Stále tvoří součást zábavní pyrotechniky a některých druhů výbušnin. Síra vyniká výraznou žlutou, popřípadě lehce nazelenalou barvou. Tvoří různé útvary houbovité, práškové nebo jemnozrnné konzistence. Lze ji najít jako seskupení, povlaky, krápníky nebo krystaly sdružené v drúzách.
Krystaly jsou pravidelné, průsvitné lesklé jako sklo. Jsou velmi křehké. Nevedou dobře teplo, takže i když snadno hoří, vlivem tepla praskají. Největší krystaly se nacházejí v ložiscích síry, kde mohou být doprovázeny dalšími minerály. Síra je původem vulkanická, sedimentární, druhotná nebo biogenní. Na vzduchu hoří modrým plamenem, při hoření vzniká oxid siřičitý a oxid sírový.


Co je to Síra? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Síra. Co znamená pojem Síra z kategorie Chemie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Síra sdílejte s ostatními na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Síra je v kategorii chemie

Klíčová slova: chemie, definice, co znamená, co to je, termín, wiki, popis, odborné názvosloví, význam slova, formulace, odborný výraz, význam, vysvětlení, co je to Síra?, slovník, synonymum, definice pojmu, terminologie


Pojem Síra je v kategorii chemie, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Síra můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Síra (chemická značka S, latinsky Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě. Patří do skupiny chalkogenů.
Síra je poměrně reaktivní prvek; přímo se slučuje se všemi prvky kromě vzácných plynů, dusíku, telluru, jodu, iridia, platiny a zlata. Při teplotě 120 °C velmi pomalu reaguje s vodíkem, v atmosféře plynného fluoru se vznítí za vzniku SF6, reakce s dalšími halogeny probíhá při normální teplotě klidně. S čistým kyslíkem síra za normální teploty nereaguje, stejně jako s dusíkem. Ostatní nekovy reagují se sírou až za zvýšené teploty. Přechodné prvky, lanthanoidy a aktinoidy reagují se sírou živě za vzniku podvojných sulfidů.

Hledejte výraz Síra v dalších zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Síra ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Síra ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Síra ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Síra ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Síra na Youtube

Hledat slovo Síra ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Síra například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Síra? resp. co to je Síra? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Síra, odpověď na dotaz co je to Síra?. Víte např. kdo to je Martin Maxa? Znáte a víte kdo je Jindřich VII Tudor? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Síra v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je chemie. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.