Co je to?
Definice výrazu Lombardní úvěr. Co znamená odborný pojem Lombardní úvěr z kategorie Bankovnictví?

Co to je Lombardní úvěr? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Lombardní úvěr?

Lombardní úvěr patří ke krátkodobým úvěrům. Tento úvěr je zajištěný zastavením movitých věcí, především šperků, drahých kovů, cenných papírů a podobně. Často jde o úvěr poskytnutý centrální bankou ostatním bankovním institucím za zástavu cenných papírů.
Název lombardní úvěr pochází z oblasti, která byla již ve středověku sídlem bankéřů. K poskytnutí úvěru musí být sepsána smlouva, ve které je kromě obvyklých náležitostí zakotveno, že v případě neplnění závazku může banka prodat zastavený majetek i bez rozhodnutí soudu.


Co je to Lombardní úvěr? Význam slova, termín, Definice výrazu Lombardní úvěr. Co znamená odborný pojem Lombardní úvěr z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Lombardní úvěr se nachází v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: význam pojmu, slovo, definice, slovník, definice pojmu, význam slova, terminus technicus, odborné názvosloví, formulace, co je to Lombardní úvěr?, co to je, pojem, názvosloví, odborný výraz, přesný význam, informace, vysvětlení, terminologie


Pojem Lombardní úvěr je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Lombardní úvěr? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr zajištěný zástavou movitých věcí (zejména cenných papírů, šperků, drahých kovů, nebo určitých komodit).
V užším smyslu je tak označován lombardní úvěr poskytovaný centrální bankou komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů (za lombardní sazbu).
Lombardní úvěr je pojmenovaný po Lombardii, odkud pochází Langobardi (Langobardi je český výraz, v angličtině Lombards), již byli ve středověku známí jako bankéři. Londýnská Lombard Street je pojmenovaná po langobardských bankéřích.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat heslo Lombardní úvěr ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Lombardní úvěr ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Lombardní úvěr na Youtube

Hledat slovo Lombardní úvěr ve Wikislovníku

Najít pojem Lombardní úvěr ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Lombardní úvěr ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Lombardní úvěr například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Lombardní úvěr? resp. jaký je přesný význam slova Lombardní úvěr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lombardní úvěr, odpověď na dotaz co je to Lombardní úvěr?. Víte např. kdo to je Milenec? Znáte a víte kdo je Student? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Lombardní úvěr v jiné sekci než Bankovnictví. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?