Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Úvěr. Co znamená pojem Úvěr z kategorie Bankovnictví?

Co to je Úvěr? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Úvěr

Půjčka peněz nebo zboží osobě nebo organizaci či firmě, která má povinnost dluh v dohodnutém termínu splatit. Za poskytnutí úvěru potom dlužník zaplatí určitý úrok, obnos v penězích, jenž je odměnou věřitele za jeho poskytnutí. Úvěry poskytují především banky. Před uzavřením úvěru si věřitel zjišťuje finanční situaci klienta, aby uměl posoudit, jestli je dlužník schopen dluh v pořádku splácet.


Co je to Úvěr? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Úvěr. Co znamená pojem Úvěr z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Úvěr sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Úvěr patří do sekce Bankovnictví

Klíčová slova: vysvětlení, odborné názvosloví, přesný význam, formulace, terminologie, pojem, přesný výraz, heslo, slovník, synonymum, lexikon, slovo, význam pojmu, definice, Bankovnictví, názvosloví, terminus technicus, význam slova


Pojem Úvěr je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Úvěr? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úvěr je, podobně jako zápůjčka, formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok. Kredit vzniklý bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa prvního světa.


V České republice existují základní dva druhy úvěrů. Prvním jsou bankovní úvěry, které poskytují bankovní instituce. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry mají větší požadavky na bonitu klienta a zajištění úvěru a naopak jsou výhodnější, co se týče úrokových sazeb. Druhým typem úvěrů jsou nebankovní, které může žadatel získat jak od společností, které se jejich poskytováním zabývají primárně, tak od dalších právnických osob i fyzických osob, pokud se jedná přímo o investory. Dohled nad nebankovními úvěry provádí Česká obchodní inspekce. Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a zajištění úvěru - malé krátkodobé půjčky jsou poskytovány bez ručitele a požadavku na příjem. Naopak mezi nevýhody nebankovních úvěrů patří vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení.

Více informací o slovu Úvěr doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit najít slovo Úvěr ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Úvěr na Youtube

Vyhledat pojem Úvěr ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Úvěr ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Úvěr ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Úvěr na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Úvěr například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Úvěr? resp. jaký je význam slova Úvěr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úvěr, odpověď na dotaz co je to Úvěr?. Víte např. kdo to je David Rockefeller? Znáte a víte kdo je Jidáš? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Úvěr v jiné sekci než Bankovnictví. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.