Co je to?
Definice výrazu, termínu Úvěr. Co znamená odborný pojem Úvěr z kategorie Bankovnictví?

Co je Úvěr? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Úvěr?

Půjčka peněz nebo zboží osobě nebo organizaci či firmě, která má povinnost dluh v dohodnutém termínu splatit. Za poskytnutí úvěru potom dlužník zaplatí určitý úrok, obnos v penězích, jenž je odměnou věřitele za jeho poskytnutí. Úvěry poskytují především banky. Před uzavřením úvěru si věřitel zjišťuje finanční situaci klienta, aby uměl posoudit, jestli je dlužník schopen dluh v pořádku splácet.


Co je to Úvěr? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Úvěr. Co znamená odborný pojem Úvěr z kategorie Bankovnictví?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Úvěr je v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: formulace, vysvětlení, definice, informace, názvosloví, význam pojmu, popis, slovo, co znamená, heslo, co je to Úvěr?, přesný význam, pojem, Úvěr, bankovnictví, definice pojmu, wiki, terminus technicus


Pojem Úvěr je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Úvěr? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úvěr je, podobně jako zápůjčka, formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok. Kredit vzniklý bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa prvního světa.


V České republice existují základní dva druhy úvěrů. Prvním jsou bankovní úvěry, které poskytují bankovní instituce. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry mají větší požadavky na bonitu klienta a zajištění úvěru a naopak jsou výhodnější, co se týče úrokových sazeb. Druhým typem úvěrů jsou nebankovní, které může žadatel získat jak od společností, které se jejich poskytováním zabývají primárně, tak od dalších právnických osob i fyzických osob, pokud se jedná přímo o investory. Dohled nad nebankovními úvěry provádí Česká obchodní inspekce. Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a zajištění úvěru - malé krátkodobé půjčky jsou poskytovány bez ručitele a požadavku na příjem. Naopak mezi nevýhody nebankovních úvěrů patří vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Úvěr ve Wikimedia Commons

Najít výraz Úvěr na Google.cz

Hledat videa s názvem Úvěr na Youtube

Zkusit najít pojem Úvěr ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Úvěr ve Wikislovníku

Hledat slovo Úvěr ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Úvěr například v metavyhledávači Info.com, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Teď už víte co znamená slovo Úvěr? resp. co znamená Úvěr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úvěr, odpověď na dotaz co je to Úvěr?. Víte např. kdo to je Jitka Kocurová? Znáte a víte kdo je Tomáš Hertl? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v bankovnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.