Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ostění. Co znamená pojem Ostění z kategorie Stavebnictví?

Co je Ostění?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Ostění

Ostění označuje ve stavebnictví buď prvky vytesané z kamenů, nebo vnitřek plochy nacházející se v otvorech ve stěně, jako jsou okna nebo dveře. Ostění jako prvky vytesané z kamenů dnes patří spíše do historie architektury.
Stavitelé tunelů nebo metra takto označují vnitřní konstrukci. Ta je tvořena železobetonem, stříkaným betonem, betonem a litinovými prvky a na povrchu ji lze opatřit tenkou kovovou vrstvou, nanášena za prudkého žáru.


Co je to Ostění? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ostění. Co znamená pojem Ostění z kategorie Stavebnictví?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Ostění doporučujeme sdílet s dalšími lidmi na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Ostění se nachází v sekci stavebnictví

Klíčová slova: slovo, Ostění, význam, vysvětlení, definice pojmu, odborné názvosloví, terminus technicus, co znamená, terminologie, definice, synonymum, význam slova, stavebnictví, význam pojmu, informace, co to je, wiki, slovník


Pojem Ostění je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ostění? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ostění je ve stavebnictví označení vnitřní plochy otvorů ve stěnách, např. dveřní či okenní ostění. V historické architektuře se slovem ostění rozumí prvek tesaný z kamene, zatímco tentýž prvek, vytvořený pouze v omítce či štuku, případně jen iluzivně malovaný na plochu omítky, se nazývá šambrána.
V metru, a v tunelářství vůbec, označuje ostění konstrukci tunelů z vnitřní strany. Zde může být ostění zhotoveno buď z litinových tybinků (metro v Praze), nebo betonových, či železobetonových segmentů (Eurotunnel), nebo rovnou ze stříkaného betonu. Tento povrch může být opatřen také metalizací (šopováním), tedy je na něj za žáru nanesena tenká vrstva z různých kovů.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ostění ve Wikimedia Commons

Hledat frázi Ostění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Ostění ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Ostění na Youtube

Hledat frázi Ostění ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Ostění ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Ostění například ve fulltextu Yahoo.com, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Ostění? resp. jaká je definice slova Ostění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ostění, odpověď na dotaz co je to Ostění?. Víte např. kdo to je Milan Chladil? Znáte a víte kdo je Miranda Kerr? Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Ostění i v jiné kategorii než v stavebnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie stavebnictví, dům s terasou, ostění, ilustrační obrázek

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.